Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerika Birleşik Devletleri'nde, tahminlere göre, 5 yaşın altındaki çok sayıda çocuk gıda açısından güvensiz olan ortamlarda yaşıyor. Yani, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı sağlamak için yeterli miktarda gıdaya ya da gıda kalitesine sahip değiller. Georgetown Üniversitesi ve Virginia Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı yeni bir araştırmada, erken çocukluk döneminde gıda güvensizliği yaşayan çocukların, beslenme konusunda güvenli olan evlerde yaşayan akranlarından, anaokuluna başlamadan önce öğrenmeye daha az hazır olduğu bulundu. Araştırmacılar, çocukların anaokuluna başlamasıyla birlikte, yaşamın ilk beş yılı boyunca gıda güvensizliğinin, bilişsel ve sosyal-duygusal becerileri ve davranışları nasıl etkilediğine baktılar. Araştırmacılar erken çocukluk döneminde gıda güvensizliğinin zamanlaması ve yoğunluğu ile anaokulundaki çocukların okuma, matematik ve sosyal-duygusal puanları arasındaki ilişkiyi incelediler. Aileler ile görüştüler ve çocukların 9 aylıkken, 2, 4 ve 5 yaşlarındaki durumlarını değerlendirdiler. Çocukların anaokula başladıklarında, okuma, matematik becerilerine ve hiperaktivite düzeylerine, davranış problemlerine ve öğrenme yaklaşımlarına baktılar. Bebeklik çağındaki ve yürümeye başlayan çocuklardaki besin güvensizliğinin, daha sonraki akademik ve yaşam becerilerini öngören, anaokulundaki bilişsel ve sosyal-duygusal becerilerin azalmasıyla ilişkili olduğu gösterildi.

Araştırmacılar, çalışmalarında, gıda güvensizliğinin etkilerini, 9 ay, 2 yaş ve 4 yaş çocuklardan oluşan üç ayrı epizodda değerlendirdiler. Sadece bir epizodda gıda güvensizliğine maruz kalan çocukların anaokulunda tüm gelişme alanlarındaki başarılarının, birden fazla epizodda gıda güvensizliğine maruz kalan çocuklara göre daha iyi olduğunu gözlemlediler. Araştırmacılar gıda güvensizliğinin zamanlamasının önemli olduğunun altını çizdiler. Bulguların endişe verici olduğunu, gıda yardımı programlarının cömertliğini arttırmanın ve gıda güvensizliği yaşayan ailelerin çocuklarına ulaşmayı sağlamanın ya da gıda güvensizliği riski altındaki çocuklara en erken yıllarda ulaşmayı sağlamanın, bu savunmasız çocukların okul başarısını artırabileceğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Anna D. Johnson, Anna J. Markowitz. Associations Between Household Food Insecurity in Early Childhood and Children's Kindergarten Skills. Child Development, 2017.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler