Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

New York Mount Sinai Tıp Fakültesi'nden Dr.Rajwanth Veluswamy ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, erken dönem akciğer kanseri ve daha agresif hastalık olan yaşlılarda sınırlı rezeksiyonun lobektomiye eşdeğer olmadığını, elde ettikleri verilerin bu hasta grubunda tam rezeksiyonun düşünülmesi gerektiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Dr.Veluswamy ve ekibi, sınırlı rezeksiyonun hastalığı daha agresif olan hastalara fayda sağlayıp sağlamadığını araştırmak için, 65 yaşın üstünde olan ve evre 1A hastalık ile 2 cm veya daha küçük tümörleri olan, invazif adenokarsinomlu 2008 ve invazif skuamöz hücre karsinomlu (SHK) 1139 hastanın verilerini, lobektomi ile tedavi edilen hastalar ve sınırlı rezeksiyon ile tedavi edilenler olmak üzere sağkalım açısından karşılaştırdılar.

Elde edilen bulgulara göre, adenokarsinom hastalarının %27'si ve SHK hastalarının %32'sinde sınırlı rezeksiyon mevcuttu.

Araştırmacılar, adenokarsinom hastalarında ve SHK hastalarında sınırlı rezeksiyonun lobektomiye denk olmadığını saptadılar.

Segmentektomi ile tedavi edilen adenokarsinomlu hastalar ile lobektomi ile tedavi edilen hastalarda sağkalım açısından fark bulunamadı.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medscape, http://www.medscape.com/viewarticle/849191

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler