Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

ABD'deki siyahiler ve latinler, beyazlara kıyasla daha erken dönemde Alzheimer hastalığı ile ilişkili olabilecek bunama belirtileri göstermektedir. Delaware Devlet Üniversitesinde Sangeeta Gupta, 45 yaş ve üstündeki 179,852 insanda hafıza kaybı ve konfüzyonla ilgili gerçekleştirilen ulusal bir araştırmada verilen yanıtları analiz etmiştir. Bu belirtiler Alzheimer hastalığının gelişeceğine dair erken uyarılardır.

Bulgularına göre, siyahiler ve latinler bilişsel azalmaya dair erken semptomları 45 ve 54 yaşları arasında bildirmeye daha yatkınken, beyazlar daha çok 65 yaş üstünde bildirmektedir. Bu siyahiler ve latinler grubu genellikle daha az eğitimli, daha düşük gelirli ve sağlık bakımına erişimi daha yetersiz kesimden gelmektedir. Bu kişilerin yarısından azı belirtilerini bir sağlık yetkilisiyle paylaşmıştır.

Alzheimer hastalığının uzun süre boyunca başkasına bağımlılık ve yetersizlik yaratması göz önüne alındığında, ne kadar erken belirlenirse, hastalar ve aileleri daha iyi tedavi konusunda daha erken bilgilendirilebilir.

Diyabet gibi kronik hastalıkların yanı sıra olumsuz sosyal durumlar Alzheimer hastalığı ve ilgili demans riskini artırmakta, yaşam kalitesini düşürmektedir. Beyaz kohortla kıyaslandığında, bilişsel bozukluk belirtileri yaşayan etnik azınlık grubu belirtilerinin çalışmalarını etkilemesinden, ev işleri ve sosyal yaşamlarına ket vurmasından daha çok yakınmaktadır. ABD'de Ulusal Azınlık Sağlığı ve Sağlık Eşitsizlikleri Enstitüsü'nden Marcia Gómez'e göre, "Irksal ve etnik azınlık popülasyonları sağlıkla ilişkili konularda her açıdan göz ardı edilmektedir. Toplumdaki tüm popülasyonlar için sağlık eşitsizliklerini gündeme getirmek amacıyla, bu sorunlar üzerine eğilmek ve çözüm bulmaya çalışmak yönünde daha fazla çaba harcamak gerekmektedir."

Medikaynak Referanslar

Charles, K. (2021) Early dementia more likely to impact Black and Hispanic people in US, New Scientist. (Accessed: 13 July 2021).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler