Yandex Metrica

Erken Evre Kronik Lenfositik Lösemide BT Taramaları Ne Zaman Gereklidir?

15 Mayıs 2017

Kronik lenfositik lösemi (KLL), sık rastlanan bir lösemi olup genellikle yaşlı erişkinlerde ortaya çıkar. KLL tanısı konan hastaların çoğu tanı sırasında asemptomatiktir ve rutin tam kan sayımında tesadüfi lenfositoz ile dikkat çeker. Hastalar ağrısız lenfadenopati, ateş, kilo kaybı ve gece terlemesi veya lenfadenopatinin neden olduğu visseral kompresyona bağlı nadiren semptomlar sunabilir. Lenfadenopati ve hepatosplenomegali muayenede en sık görülen bulgulardır. Anemi ve trombositopeni, kemik iliği infiltrasyonu veya eş zamanlı otoimmün süreçler nedeniyle ortaya çıkabilir. Tanı genellikle, periferik kan flowsitometrisi ile klonal hücre popülasyonları gösterilerek konur. KLL tanısı koymak için kemik iliği tetkiki veya görüntüleme rutin olarak gerekmez. Evreleme, muayene bulgularına ve tam kan hücresi sayımına dayanır. Şu anda, modifiye Rai sistemi ve Binet sistemi olmak üzere iki evreleme sistemi kullanılmaktadır. Her ikisi de, lenfadenopati, hepatomegali, splenomegali, anemi ve trombositopeni varlığını veya yokluğunu göz önüne alır. Diğer lenfoproliferatif hastalıklardan farklı olarak, BT taramaları KLL evrelemesi için gerekmez. Lenf nodlarının tutulumu ve organomegali tek başına muayene ile değerlendirilir ve görüntüleme sonuçları dikkate alınmaz. Erken evre asemptomatik KLL olan hastalar iyi prognoza sahiptir ve genellikle öykü, muayene ve tam kan hücre sayısı analizi ile 3-6 ayda bir takipleri yapılır. Lenfosit katlanma zamanı, daha agresif hastalık ile ilişkili olarak 12 aydan kısa sürelerle prognostik bilgi sağlayabilir. Karyotipleme, immünoglobülin ağır zincir mutasyon durumu ve ZAP-70 seviyeleri gibi moleküler belirteçlerin değerlendirilmesi prognostik olarak daha fazla yardımcı olabilir.

KLL hastalarında tanı erken dönemde konulduğundan, klinisyenlerin rutin bazal görüntülemenin gerekli olmadığının farkında olmaları gereklidir. Erken evre hastalıkta görüntülemeden kaçınmak güncel “Akıllı Seçim” bildirisinde netleştirilmiştir. Erken KLL'de tedaviye yanıtın öngörülmesi veya tahmin edilebilmesi için, mevcut klinik ve laboratuvar ölçütlere BT taramasının eklenmesinin herhangi bir fayda sağladığı gösterilmemiştir. “National Comprehensive Cancer Network” kılavuzları, erken dönem KLL'de rutin görüntülemeyi önermemektedir. Rutin evrelemede BT görüntüleme uygun olmasa da, üreteral tıkanıklık, tıkanma sarılığı gibi büyümüş abdominal veya pelvik nodlardan kaynaklandığı düşünülen bulgu veya semptomları olan hastalarda görüntüleme yapılmalıdır. BT taramaları, hastalar üzerindeki maddi yükün yanı sıra kontrast maddelerin toksik etki potansiyelleri nedeniyle de hastalara zarar verebilir. Radyasyona bağlı malign anormallik riski küçük ama kümülatiftir ayrıca tesadüfi bulgulara bağlı anksiyete de söz konusudur. Bir meta-analiz, BT taramalarının % 30'unun tesadüfi bulguların tespit edildiği ve bunun ek taramaları tetikleyebileceğini göstermiştir. Bu kaskat etkisi, en başta gereksiz görüntülemeleri önleyerek engellenebilir.

Erken evre KLL hastalarının evrelendirilmesi ve klinik takibi için tıbbi geçmiş, muayene ve tam kan sayımı değerlendirmesi halen tercih edilen yöntemlerdir. Bilgisayarlı tomografik incelemeler, bu hastaların başlangıç ​​aşamasında veya gözlemlerinde yapılmamalıdır

Referanslar :

Arjun Gupta, MD; David H. Johnson, MD; Sung-hee Choi, MD. Staging CT Scans in Early-Stage Chronic Lymphocytic Leukemia, JAMA Intern Med. 2017. doi:10.1001/jamainternmed.2017.0348

Literatür talep et Sonra Oku

BENZER MAKALELER

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image