Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Son yirmi yılda, erken evre meme kanseri için hormonal tedavi giderek daha karmaşık hale geldi ve artık premenopozal kadınlar için yaygın 5 yıllık yumurtalık supresyonlu veya supresyonsuz tamoksifen tedavisi önerilmiyor. Aromataz inhibitörlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, adjuvan sistemik hormonal tedavi için ajan seçimi ve kullanım süresi açısından optimum program hakkında belirsizlik bulunmaktadır. Hormonal ajanın tipini ve hastaların toplam 5 yıllık standart bir kur mu yoksa 10 yıla kadar 'uzatılmış' endokrin tedavisi alıp almamalarını belirlemek için risk sınırlandırması kullanılmaktadır. Bir çok hormon reseptörü pozitif meme kanserleri, bunların yarısı 5 yıldan fazla sürede meydana gelir, için relaps riskinin önemli olduğu ve takiplerin ilk 20 yılı boyunca relaps riskinin artmaya devam ettiği unutulmamalıdır.

Aslında, meme kanseri ölümü için tehlike grafikleri, östrojen reseptörü (ER) negatif tümörleri olan hastaların, tanıyı izleyen ilk 8 yıl boyunca ER pozitif tümörlü hastalara göre meme kanserinden ölüm riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bu 8 yıllık süreden sonra, ER-pozitif tümörü olan hastalarda meme kanseri ölümü riski, ER-negatif tümörleri olanlara göre daha fazladır. İlk meme kanseri teşhisini izleyen 8 yıl, ER pozitif tümör platoları olan hastalar için yıllık meme kanseri ölümü riski yılda yaklaşık %1-2'dir. Bu nedenle, gecikmiş relapslar, ER-pozitif meme kanseri olan hastalar için, ER-negatif tümörleri olan hastalardan daha fazladır. Meme kanseri tanısı konulduktan sonraki 15-20 yıl içinde daha küçük nod negatif tümörler (T1N0) için mutlak olarak yeniden meydana gelme riski yüksektir. Bu durum klinik bir strateji olarak genişletilmiş endokrin tedavisinin araştırılmasının gerekli olduğunu gösterir.

Endokrin Tedavisinin Etkinliği

Endokrin tedavisi, hücreleri öldürmek yerine hücreler üzerinde sitostatik bir şekilde etki eder ve bu durum, dormansiyi sürdürmek ve mikrometastazların 'başlama' odaklarını baskılamak için uzun süreli tedavinin mantığıdır. Bununla birlikte, genişletilmiş endokrin tedavisi konusunda bugüne kadar yapılan çalışmaların, hastalıksız sağ kalımın iyileştirilmesi açısından tutarlı sonuçlar verdiği, ancak yan etkiler ve maliyetler açısından daha uzun süreli tedavinin dezavantajlarını vurguladığı görüldü. Erken evre meme kanseri için endokrin tedavisi şu anda, ajan seçimi ve tedavi süresi konusunda büyük bir belirsizlikle beraber değişim içindedir. 5 yıllık standart tedavi süresi genellikle postmenopozal hastaların çoğunda bir aromataz inhibitörü içerir. Hormonal terapi, östrojen reseptörü pozitif hastalığında geç meydana gelme riskini azaltmak için tedaviye daha uzun süre devam etmek için biyolojik bir gerekçe sağlayan sitostatik bir etkiye sahiptir. 7.5 ila 10 yıl arasında değişen uzun süreli endokrin tedavisi denemeleri, hastalıksız sağ kalım kazanımları için karışık sonuçlar göstermektedir. Buradaki zorluk, mevcut verileri asimile etmek ve içsel relaps riskini, hasta tercihini, bugüne kadar olan toleransı ve eşlik eden hastalıkların riskini dikkate alarak tedavileri uyarlamak için klinik kararları almak ve uygulamaktır.

Medikaynak Referanslar

Benson JR, Jatoi I. Extended endocrine therapy in early breast cancer: how long and who for?. Future Oncol. 2020;16(1):4327–4336. doi:10.2217/fon-2019-0254

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler