Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Şimdiye kadar yapılmış olan araştırmaların sonucu; çoklu beyin bölgelerinde faaliyet gösteren hormonların düzenlenmesinde bir bozulmaya yol açan obezitenin, yetişkinlerde daha düşük biliş düzeyi ile ilişkili olduğunu gösterdi. Ancak şimdiye kadar çocukluk çağı obezitesinin yaygınlığının artmasına rağmen, kilo durumunun çocukların nasıl öğrendiğini, bilgiyi hatırladığını ve dikkat ve dürtülerini etkileyip etkilemediği konusundaki araştırmalar yetersizdi.

Yaşamın ilk birkaç yılı bilişsel gelişim için kritiktir. Erken yaşamda adipositenin, hayatın sonraki dönemlerinde bilişsel yetenekler üzerinde bir etkisi olup olmadığını araştıran yeni bir çalışmanın sonuçları da geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Çalışma için, bir yaşında ve / veya iki yaşında ağırlığı ve boyları bilinen, sonrasında bilişsel test serileri yapılmış olan hastalar dahil edildi. Bu çocuklar, Cincinnati'deki Çevre Çalışmasının Sağlık Sonuçları ve Tedbirleri çalışmasının bir parçasıydı. Bu çalışma, ilk olarak 2003'ten 2006'ya kadar hamile kadınları kaydetti ve bu kadınların çocuklarını erken yaşlarda izledi. Yaşamın ilk iki yılında kilo ve boy ölçülerine ek olarak, her çocuk eğitimli personel tarafından ev ziyaretleri ile zamanla takip edildi. Her çocuk, beş yaşında veya sekiz yaşında bilişsel yeteneklerinin en az bir ölçümüne katıldı.

Erken Yaşamdaki Yağlanma Bilişsel Fonksiyonları Etkiliyor

Çocuklarda oy durumuna göre kiloyu değerlendiren persantil grafikleriyle karşılaştırılarak adipöz doku artışları ölçümlendi. Araştırmacılar, bunu ölçerek çocuklarda erken yaşamdaki yağlanmanın nörogelişme üzerindeki etkisini araştırmak istediler. Çalışmanın tasarımı, beynin performansını ve işleyişini etkileyen nörolojik yollar geliştirdiği bir süre boyunca, kilo durumunun takip edilmesine olanak sağladı.

Araştırmacılar, kilo durumunun bazı testlerde performansı etkilemediğini, ancak üç önemli etkiye sahip olduğunu buldular. Erken yaşamda aşırı yağlanma, okul çağındaki düşük IQ’nun yanı sıra düşük algısal akıl yürütme ve çalışma belleği puanları ile ilişkili bulundu.

Yazarlar, çalışmalarının örneklem büyüklüğünün sınırlı olduğunu ve bulgularını doğrulamak için daha ileri çalışmaların yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Gelecekteki çalışmalar da erken yaşam kilo durumunun okul performansı, dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu tanıları ve özel eğitim kullanımı üzerindeki etkisini araştırabilir.

Medikaynak Referanslar

1) Nan Likimberly Yoltonbruce P. Lanphearaimin Chenheidi J. Kalkwarf joseph M. Braun. Impact of Early‐Life Weight Status on Cognitive Abilities in Children. Obesity, 2018 DOI: 10.1002/oby.22192

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler