Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Search
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma

Erken Yaşta Düşük Doz Radyasyon Maruziyeti Lösemi Riskini Arttırıyor

Yeni bir analize göre, düşük seviyelerde iyonize radyasyona kümülatif maruziyet, lösemi gelişme riskinin artmasıyla ilişkilidir.
18 Aralık 2018

Özellikle çocukluk döneminde ılımlı veya yüksek dozda iyonize radyasyona maruz kalma ile lösemi riskinin artmasının ilişkili olduğuna dair önemli kanıtlar mevcuttur. Löseminin düşük dozlu (<100 mSv) radyasyona maruz kalma ile ilişkisi daha az belirgindir, ancak bu genel popülasyonla en ilgili doz aralığıdır.

Çocukluk döneminde (<21 yaş) düşük doz radyasyon maruziyeti ile ilişkili lösemi riskini tahmin etmeyi amaçlayan yeni bir çalışma yapıldı.

Araştırmacılar yaptıkları tarihi kohort çalışmalarının analizinde, 30 Haziran 2014'e kadar kaydedilmiş çalışmaya uygun kohortları bir araya getirdi. Bu kohortlarda lösemi ve miyeloid malignite sonuçları ilgili Uluslararası Hastalık Sınıflandırması ve Uluslararası Onkoloji Hastalıklarının Sınıflandırması kriterlerine göre değerlendirildi. Sadece ilk radyasyon maruziyetinde 21 yaşından genç olan ve 100 mSv'den daha düşük ortalama kümülatif ABM dozlarına sahip olan bireyler analize dahil edildi. Doz-tepki modelleri Poisson regresyonu kullanılarak ilişkilendirildi. Veriler, istatistiksel analist tarafından tamamen anonimleştirilmiş formda alındı.

Çocukların Radyasyon Maruziyetine Dikkat Edilmeli

Araştırmacılar, Kanada, Fransa, Japonya, İsveç, İngiltere ve ABD'den dokuz uygun kohort belirlediler. Bunlar arasında 4 Haziran 1915 ve 31 Aralık 2004 arasında kayıtlı 100 mSv'den daha az radyasyona maruz kalan 262 573 kişi vardı. Ortalama takip 19,63 yıl ve ortalama kümülatif ABM dozu 19,6 mSv idi. 154 miyeloid malignite (diğer kronik olmayan miyeloid malignitelere ek olarak 79 akut miyeloid lösemi, 8 miyelodisplastik sendrom ve 36 kronik miyeloid lösemi) ve 221 lösemi (başka türlü sınıflandırılmamış lösemiler dahil ancak kronik lenfositik lösemi hariç) ile 40 akut lenfoblastik lösemi tanımlandı. 100 mSv'de akut miyeloid lösemi ve miyelodisplastik sendromlar için ayarlanmış rölatif riskler 3,09, akut miyeloid lösemi için 2,56 ve akut lenfoblastik lösemi için 5,66’ydı. Kronik miyeloid lösemi için net bir doz-yanıtı bulunmamaktaydı ve 100 mSv'de 0,36 rölatif bir riske sahipti. Çalışmada akut miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi ve miyelodisplastik sendromlar için doz yanıtları 50 mSv'den daha düşük dozlar için anlamlı bulundu. 100 mSv'de artmış mutlak riskler, 0,1–0, 4 arasında ya da 10.000 kişi / yılı başına bir ölümdü.

Araştırmacılar akut miyeloid lösemi ve akut lenfoblastik lösemi risklerinin, çocukluk veya ergenlik döneminde 100 mSv'den daha az olan kümülatif iyonize radyasyon dozlarından sonra önemli ölçüde arttığını belirttiler. Araştırmacılar temel tıbbi prosedürler sırasında çocukların maruz kaldığı radyasyonun en aza indirilmesi için çabaların desteklenmesi gerektiğini vurguladılar.

Referanslar

Little et al. Leukaemia and myeloid malignancy among people exposed to low doses (<100 mSv) of ionising radiation during childhood: a pooled analysis of nine historical cohort studies, Lancet Haematol 2018. https://doi.org/10.1016/S2352-3026(18)30092-9

BENZER İÇERİKLER