Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Beş yıl boyunca takip edilen böbrek yetmezliği hastaları arasında, ev hemodiyalizi uygulanan hastaların böbrek transplantasyonu uygulanan hastalara göre 4 kat daha fazla olasılıkla öldüğü görüldü. Yapılan takip boyunca ileri yaşa sahip böbrek yetmezliği hastalarında ise ev hemodiyalizi uygulananların böbrek transplantasyon hastalarına göre neredeyse 5 kat fazla ölüm riskine sahip oldukları belirtildi.

Araştırmacılar, daha önce yapılan çalışmalarda böbrek yetmezliği hastalarında uzun dönem diyaliz uygulananların böbrek nakli yapılan hastalarla karşılaştırıldığında, daha erken öldükleri gösterildiğini, bununla birlikte bu çalışmaların hiçbirinde ABD vatandaşlarında alternatif bir diyaliz formu olan ev hemodiyalizi uygulanan hastalarda ki ölüm oranlarının gösterilmediğini söylediler.

Dr. Miklos Zsolt Molnar ve arkadaşları ABD’de 2007 ve 2011 yılları arasında, böbrek nakli yapılmış 2000 transplantasyon hastası ile ev hemodiyalizi uygulanmaya başlamış 2000 böbrek yetmezliği hastasının bilgilerini karşılaştırdılar.

Beş yıldan fazla süren takip boyunca, ev hemodiyalizi uygulanan hastaların transplantasyon hastalarına göre 4 kat daha fazla oranda öldüklerini gördüler. Araştırmacılar, dikkat çekici bir şekilde ırk ile etkileşimli olarak tedavi yöntemi ve mortalite arasında ilişki olduğunu gördüklerini belirttiler. Afro-Amerikanlarda mortalite riski birinci yıldan sonra artıyordu ve iki grup arasındaki sağkalım çizgileri de yine bu zaman noktasında itibaren ayrılıyordu. Beyazlarda ise iki grup arasında sağkalım çizgileri izlemin başından itibaren ayrıydı. Araştırmacılar, böbrek transplantasyon hastaları ile ev hemodiyalizi uygulanan hastalarda erken ölüm riski arasındaki farkın altındaki ırksal nedenlerini anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylediler.

Yaptıkları diğer bir çalışmada, Dr. Molner ve arkadaşları 65 yaşın üzerinde 480 ev hemodiyalizi uygulanan hasta ile 480 böbrek nakli yapılmış transplantasyon hastasını ölüm oranları bakımından karşılaştırdılar. Bu çalışmanın sonucunda ise, izlem boyunca, ev hemodiyalizi uygulanan hastalarda böbrek transplantasyonu yapılanlara göre neredeyse 5 kat daha yüksek ölüm oranları olduğunu gözlemlediler. Sonuçlar, farklı tipte böbrek donörleri ve çeşitli alıcı özelliklerine göre ayrılmış alt gruplarda tutarlıydı.

Araştırmacılar, ileri yaş grubu son dönem böbrek yetmezliğine sahip hasta grubunda, böbrek transplantasyonu uygulananlarda ev hemodiyalizi uygulanan hastalara göre, aynı zamanda artmış yaşam kalitesi ve azalmış hospitalizasyon oranları olduğuna dair daha fazla çalışma yapılması gerektiğini düşündüklerini söylediler.

Medikaynak Referanslar

  www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151106132920.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler