Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Şimdiye kadar yapılan araştırmalar erkek ve kadınların her ikisi için de daha genç eşlerle evlilikten daha fazla memnuniyet duyulduğunu gösteriyordu. Ancak Colorado'daki Boulder Üniversitesi araştırma birimi, eşler arasında önemli bir yaş farkı bulunan evliliklerde bu memnuniyetin zaman içinde kaybolduğunu keşfetti. Binlerce Avustralya hane halkından 13 yıl prospektif verilerinin incelendiği çalışmada elde edilen bulgular, aynı zamanda yaşlı benzerlerine kıyasla ekonomik sıkıntılar karşısında yaş farkları büyük olan evliliklerin daha az dirençli olduğunu ortaya koyuyor. Elde edilen bulgular, Avustralya'da "Hanehalkı, Gelir ve İşgücü Dinamikleri (HILDA) anketinin, 2001'de başlayan prospektif bir araştırmasından elde edilen verilere dayanmaktadır. Ulusal olarak temsil edilen örnek, başlangıçta 19.914 kişiyi içeren 7.682 haneden oluşmaktadır ve katılımcılar her yıl yeniden incelenmektedir. Ankette yaşam memnuniyetinin çeşitli yönlerini ölçen sorular bulunmaktadır.

Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bulgular, erkeklerin de kadınların da özellikle de evliliğin ilk yıllarında, daha genç bir eş ile evlendiğinde daha fazla evlilik doyumu bildirdiklerini göstermektedir. Bununla birlikte, ilk memnuniyet, partnerler arasında büyük bir yaş farkı olan çiftler için 6-10 yıl evliliğin ardından hızla kayboluyor. Zamanla, çok daha yaşlı veya daha küçük bir eşle evli olan insanlar, yaşlarına benzer eşlerle evli olanlara kıyasla evlilikten memnuniyetinde büyük düşüş eğilimi gösterirler. Araştırmacılar ayrıca çiftlerin olumsuz şoklara nasıl tepki verdiğine ve özellikle de büyük bir ekonomik şoka ya da hanehalkı maliyelerinin kötüleşmesine baktılar. Çiftlerin yaş farkı büyük olduğunda, yaş farkı çok düşük olan çiftlere göre ekonomik şokla karşı karşıya kaldığında evlilik doyumunda çok daha büyük bir düşüş eğilimi görülüyor. Bunun olası bir açıklaması olarak araştırmacılar, benzer yaşta çiftlerin her iki eşi da etkileyen hayati kararlarda daha uyumlu olduğunu ve bu nedenle olumsuz bir mali şoka ayarlamak için daha donanımlı olabileceğini belirttiler. Buna karşılık, beklenmedik bir finansal şok, daha büyük yaş farkı olan çiftlerde gerginliklerin ve uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Medikaynak Referanslar

Lee WS, et al. The marital satisfaction of differently aged couples. Journal of Population Economics, 2017; DOI: 10.1007/s00148-017-0658-8

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler