Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Evre IB-IIA servikal kanserin radikal cerrahi veya radyoterapi (RT) ile eşit derecede iyileştirilebilir olduğu kabul edilmektedir. Her iki yöntem de aynı etkinliği gösteriyor olsa da taşıdıkları morbidite açısından farklılıklar bulunmaktadır. Bu iki yöntem sonucundaki uzun süreli sağkalım ve morbiditeyi değerlendirmek için evre IB-IIA serviks kanserli hastalar üzerinde bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada RT ile cerrahi karşılaştırılarak hastalar uzun süre boyunca takip edildi. Bu çalışmanın 20 yıllık sonuçları geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Çalışmada Eylül 1986 ve Aralık 1991 arasında, yeni tanı konmuş IB ve IIA servikal kansere sahip ve radikal cerrahiye veya RT'ye yönlendirilen kadınlar randomize edildi. Birincil sonlanım noktaları, uzun süreli sağkalım ve komplikasyon oranı olarak belirlendi. İkincil sonlanım noktası ise hastalığın rekürrensiydi. Çalışma kriterlerine uygun bulunan 343 kadın hastanın 172’si radikal cerrahi ve 171’i harici RT'ye randomize edildi. Minimum takip süresi 19 yıl oldu. Eşlik eden hastalık hastalık (31 olgu) veya ölümcül komplikasyonlar (2 olgu) nedeniyle toplam 33 hasta öldü. İki tedavi grubunda yirmi yıllık genel sağkalım sırasıyla% 72 ve% 77 olarak hesaplandı (p = 0.280). Tüm hastalara bakıldığında, 94 nüks (% 28) gözlemlendi. Ortalama relaps zamanı cerrahi grubunda 13.5 ve radyoterapi grubunda 11.5 ay (p = 0.100) olarak hesaplandı. Çok değişkenli analiz, sağ kalım için risk faktörlerinin histotipe (p = 0.020), tümör çapına (p = 0.008) ve lenf nodu statüsüne (p <0.001) bağlı olduğunu doğrulamaktadır.

Bu çalışmanın sonuçları, hayatta kalma açısından erken evre servikal karsinom için cerrahi veya radyoterapinin birbirine üstün olmadığını düşündürmektedir. Uzun süreli takip sonucuna göre hastalar için en iyi tedaviye karar verilirken, menopoz durumu, komorbiditeler, histolojik tip ve tümör çapı gibi klinik faktörlerin hesaba katılması gerektiğini teyit eder.

Medikaynak Referanslar

Landoni F et al. Randomized study between radical surgery and radiotherapy for the treatment of stage IB-IIAcervical cancer: 20-year update. J Gynecol Oncol. 2017 Feb 24. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler