Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Servikal kanser evrelemesinde evre IB1 olarak kabul edilen kanserler semptomatik olabilir veya olmayabilir ve tarama ile saptanırlar. Bu evredeki servikal kanserinin tedavisinde radikal histerektomi tercih edilebilir ancak sınıf I histerektomi uygulanması durumunda bunun uzun vadeli onkolojik sonuçları hakkında yeterli veri olmadığı akılda bulundurulmalıdır.

Uzakdoğu merkezli yapılan bir çalışma ile, evre IB1 servikal kanser (tümör ≤ 2 cm) tedavisinde Sınıf I histerektomi ve sınıf III radikal histerektominin cerrahi ve uzun dönem onkolojik sonuçlarını karşılaştırmak amaçlandı. Sınıf I histerektomi uygulanmış 70 hasta ile sınıf III radikal histerektomi uygulanan 577 evre IB1 servikal kanser hastası uygun algoritma kullanılarak rekürrens için bilinen risk faktörleri gözetilerek eşleştirildi. Klinik, patolojik ve takip verileri geriye dönük olarak toplandı. Hastaların beş yıllık sağ kalım sonuçları Kaplan-Meier eğrisi kullanılarak değerlendirildi. Eşleştirme algoritması sonucunda her iki kolda da (Sınıf I - Sınıf III) 70 hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama takip süreleri, sınıf I grubunda 75 (dağılım 27-168) ay sınıf III grubunda da 75 (dağılım 26-170) ay idi. Sınıf I ve Sınıf III gruplarında benzer 5 yıllık nükssüz sağkalım oranları (RFS) (% 98.6 vs % 97.1, P = 0.56) ve genel sağkalım (OS) oranı vardı (% 100.0'e karşı% 98.5, P = 0.32 ).

Sınıf III grubuyla karşılaştırıldığında, sınıf I grubunda ameliyat süresi daha kısa, intraoperatif kan kaybı daha az, intraoperatif komplikasyonlar daha az, ameliyat sonrası komplikasyonlar daha az ve hastanede kalış süresi daha kısaydı. Bu çalışmada elde edilen bulgular, sınıf I histerektominin evre IB1 serviks kanseri (tümör ≤ 2 cm) tedavisinde sınıf III radikal histerektomiye karşı onkolojik bir güvenli alternatif olduğunu ve sınıf I histerektominin daha az perioperatif komplikasyon ve erken iyileşme ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir.

Medikaynak Referanslar

Wang W et al. Class I versus Class III radical hysterectomy in stage IB1 (tumor ≤ 2 cm) cervical cancer: a matched cohort study. J Cancer. 2017 Feb 25;8(5):825-831. doi: 10.7150/jca.17663. eCollection 2017.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler