Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

III. Evre kolorektal kanser ve yineleme riski yüksek olarak değerlendirilen II. Evre için adjuvan kemoterapi önerilebilir. Bununla birlikte, risk sınıflandırma stratejileri halen yetersizdir. Minimal rezidüel hastalığın (MRD) ctDNA analizi ile tespitinin III. Evre hastalığı değil, II. Evre KRK’de yineleme riski yüksek olan hastaları belirlediği gösterilmiştir. R0 cerrahi rezeksiyonu izleyen 145 II. Evre ve III. Evre hastalardan oluşan bir kohortta tümör dokusunda tek nükleotid varyantlarını (SNVler) belirlemede, yeni nesil dizileme tabanlı ctDNA izleme kiti kullanılmıştır (sırasıyla n = 86 ve 59; medyan takip = 32,1 ay). ctDNA’nın tek bir post-operatif kan örneği ile izlenmesi için de aynı test kullanılmıştır. KRK’de yineleyen mutasyona maruz kalan 197 genin bulunduğu bölgeler sorgulanmış ve hastalar tümör dokusunda daha önce belirlenmiş SNVlerin tespitine bağlı olarak plazmada ctDNA pozitif (+) veya negatif (-) olarak sınıflandırılmıştır.

Tümörlerin %99’unda (n = 144) varyantlar, numune başına 4 SNV medyan değeri (aralık 1-24) ile belirlenmiş ve tüm post-operatif plazma numunelerinin profili başarıyla çıkarılmıştır. Bulgular, ctDNA analizinin KRK rezeksiyonu tamamlandıktan sonra birkaç gün içinde minimal rezidüel hastalığı tespit edebildiğini ve hem II. hem de III. Evre KRK’de yüksek yineleme riski taşıyan hastaları doğru bir şekilde belirlediğini göstermektedir. ctDNA dizileme ile MRD tespiti, adjuvan tedavi stratejilerinin kişiselleştirilmesine olanak sağlayabilir.

Medikaynak Referanslar

Maximilian Diehn, Ash A. Alizadeh, Hans-Peter Adams, John J. Lee, Susanne Klassen, John F. Palma, Bernd Hinzman, Alexander F. Lovejoy, Aaron M. Newman, Lijing Yao, Stephanie Yaung, Aarthi Balasubramanyam, Ulrich Peter Rohr, Andre Rosenthal, Rainer Kube, Thomas Steinmüller, Frank Marusch, Rene Mantke, Michael Heise, Matthias Pross.DOI: 10.1200/JCO.2017.35.15_suppl.3591 Journal of Clinical Oncology 35, no. 15_suppl (20 Mayıs 2017) 3591-3591.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler