Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hemofili A hastalarında Faktör VIII'e (FVIII) karşı inhibitörlerin geliştirilmesi tedavinin ciddi bir komplikasyonudur. İnterlökin-10 (IL-10) da dahil olmak üzere birçok sitokinin inhibitör gelişimini etkileyebileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, günümüze kadar yayınlanmış olan literatür verileri bu ilişkiyi ispatlamak için yeterli değildir. Mısır merkezli yapılan yeni bir çalışma ile hemofili hastalarında FVIII inhibitörü oluşumu ile IL10-1082A / G polimorfizmi arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlandı. Çalışmanın bulguları geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Çalışmaya dahil edilen hastalar, Bethesda yöntemini kullanarak FVIII inhibitörleri açısından tarandı. IL10-1082A / G polimorfizmi, polimeraz zincir reaksiyonu kısıtlama fragmanı uzunluğu polimorfizmi ile tespit edildi. Çalışmaya dahil edilen hastalardan altısında (% 12) inhibitör gelişti. Ancak IL10-1082A / G genotipleri, hastalık şiddeti veya tedavi ile ilişkili değişkenler (alınan FVIII tipi, tedavi rejimi, FVIII'e ilk maruz kalma yaşı ve replasman tedavisi sıklığı) bakımından inhibitör pozitif ve negatif hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır .

Bu Mısırlı hemofili grubunda FVIII inhibitörü oluşumu ile IL10-1082A / G polimorfizmi arasında, hastalık şiddeti veya tedavi değişkenlerinden herhangi biri açısından korelasyon görülmedi. Yani IL-10 gen polimorfizmi ile faktör 8 inhibitörü oluşumu arasında herhangi bir ilişki olmadığı görüldü.

Medikaynak Referanslar

Sadek H, et al. The Development of FVIII Inhibitors in Relation to IL10 Gene Polymorphism in Hemophilia AEgyptian Pediatric Patients. Fetal Pediatr Pathol. 2017 Jun;36(3):184-189. doi: 10.1080/15513815.2017.1281363. Epub 2017 Feb 22.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler