Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bebeklerde ishalin önde gelen nedenlerinden biri olan kriptosporidiozis, Cryptosporidium cinsinde sınıflandırılan sporlu parazitlerden kaynaklanmaktadır. Cryptosporidiosis gelişmekte olan ülkelerde bebek ishali için önemli bir nedendir. 2016 yılında dünya çapında tahmini olarak 48.000 kişinin ölümünden sorumludur ve 4,2 milyondan fazla engelliliğe bağlı yaşam yılı kaybına neden olmuştur. Günümüzde Kriptosporidiyozu tedavi etmek için ne bir ilaç ne de önlemek için aşı vardır. Etkili ilaçların yokluğu alternatif tedaviler geliştirmek için yapılan araştırmaları motive etmektedir.

Normal bağırsak mikrobiyotasını sık sık bozan antibiyotikler, bireyleri bağırsak enfeksiyonlarına karşı daha savunmasız bırakabilir. Aksine, sağlıklı bir mikrobiyata bu tür enfeksiyonları önleyebilir veya şiddetini azaltabilir. Yapılan yeni bir çalışmada, probiyotiklerin kriptosporidiyozis üzerine etkisi araştırıldı. Araştırmacılar, sağlıklı bağırsaklarda bulunan canlı mikroorganizmaları içeren probiyotiklerin bir fare modelinde kriptosporidiyozun şiddetini azaltabileceğini ileri sürdüler.

Çalışmada, spesifik patojen içermeyen bağışıklık sistemi baskılanmış farelerin doğal bağırsak mikrobiyotası, başlangıçta oral yolla uygulanan antibiyotiklerle tüketildi. Daha sonra insan tüketimine yönelik ticari olarak temin edilebilen bir probiyotik ürün içme suyuna ilave edildi. Fareler, Cryptosporidium parvum ookistleri ile enfekte edildi.

Probiyotikler Enfeksiyonları Şiddetlendirdi

Kontrol fareleri ile karşılaştırıldığında, probiyotik ürün ile tedavi edilen fareler daha ciddi enfeksiyonlar geliştirdi. Beklenenin aksine probiyotik tüketiminin aslında enfeksiyonun şiddetini artırdığı görüldü. Probiyotikler fekal mikrobiyotayı önemli ölçüde değiştirdi, ancak probiyotik bakterilerin yutulması ile fekal mikrobiyotada artış arasında doğrudan bir ilişki gözlenmedi.

Araştırmacılar çalışma sonuçlarının, probiyotiklerin intestinal mikroçevreyi veya bağırsak epitelyumunu C. parvum'un proliferasyonunu destekleyen bir şekilde dolaylı olarak değiştirdiğini gösterdiğini belirttiler. C. parvum'un bir besin takviyesiyle indüklenen bağırsak mikroçevresindeki değişikliklere cevap verdiğini aktardılar. Bu sonuçların, kriptosporidiyozun etkisini sınırlamayı amaçlayan beslenme müdahalelerini tanımlamanın yolunu açabileceğini vurguladılar. Araştırmacılar, kriptosporidiyozu hafifletmek için probiyotikler geliştirilmesi mümkün olabileceğinden, mikroflora ve kriptosporidium proliferasyonu arasındaki mekanik bağlantıyı bulmayı ve sonuçta vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan basit bir besin takviyesi tasarlamayı amaçlıyorlar.

Medikaynak Referanslar

Bruno C. M. Oliveira, Giovanni Widmer. Probiotic product enhances susceptibility of mice to cryptosporidiosis. Applied and Environmental Microbiology, 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler