Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hepatoselüler karsinom (HCC) en yaygın görülen karaciğer kanseri türüdür. Bu kanser türüne sahip hastalarda hastalığın viral nedenine bağlı olarak bazı anlamlı klinik değişiklikler mevcuttur. Araştırmacılar bu farklılıkların diğer faktörlerin yanı sıra hepatit tipindeki farklarla da ilişkili olabileceği hipotezini ileri sürüyor.

rüsü iken hepatit C (HCV) bir RNA virüsüdür. Bugüne dek bu farkın HCC'nin klinik-patolojik özelliklerini ya da hasta sonuçlarını etkileyip etkilemediği net değildi. Bu çalışmada, 1992 ile 2011 yılları arasında MD Anderson'da tedavi gören 815 HCC hastasının detaylı özellikleri, bir dizi hastalık durumu değişkenleri ve sağkalım oranları incelendi. Araştırmacılar HBV'li hastalarda daha genç yaşta HCC gelişimi ve daha agresif bir hastalık tablosu bulunma olasılığının HCV'li hastalardan daha fazla olduğunu saptadılar.

HCV'li kanser hastalarında genellikle şunlar görüldü;

  • Altta yatan siroz
  • Daha yüksek alkol ve sigara kullanım öyküsü
  • Yüksek diyabet oranı

    Medyan sağkalım oranları HCV'li hastalarda 10.9 ay, HBV'li hastalarda ise 9.3 ay olarak tespit edildi.
Medikaynak Referanslar

Kaynak: Science Daily, http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150513210046.htm 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler