Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

Hepatoselüler karsinom (HCC)'en yaygın görülen karaciğer kanseri türüdür. Bu kanser türüne sahip hastalarda hastalığın viral nedenine bağlı'olarak bazı'anlamlı'klinik değişiklikler mevcuttur. Araştırmacılar bu farklılıkların diğer faktörlerin yanı'sıra hepatit tipindeki farklarla da ilişkili olabileceği hipotezini ileri sürüyor.

rüsü iken hepatit C (HCV) bir RNA virüsüdür. Bugüne dek bu farkın 'HCCnin klinik-patolojik özelliklerini ya da hasta sonuçlarını etkileyip etkilemediği net değildi. Bu çalışmada, 1992 ile 2011 yılları arasında MD Andersonda tedavi gören 815 HCC hastasının detaylı özellikleri, bir dizi hastalık durumu değişkenleri ve sağkalım oranları incelendi. Araştırmacılar HBVli hastalarda daha genç yaşta HCC gelişimi ve daha agresif bir hastalık tablosu bulunma olasılığının HCVli hastalardan daha fazla olduğunu saptadılar.

HCVli kanser hastalarında genellikle şunlar görüldü;

  • Altta yatan siroz
  • Daha yüksek alkol ve sigara kullanım öyküsü
  • Yüksek diyabet oranı'

    Medyan sağkalım oranları HCVli hastalarda 10.9 ay,' HBVli hastalarda ise 9.3 ay olarak tespit edildi.
Medikaynak Referanslar

Kaynak: Science Daily, http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150513210046.htm 

+ Tüm Referansları Göster