Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

A vitamini; büyüme, görme, bağışıklık ve organ fonksiyonu dahil olmak üzere birçok biyolojik süreç için önemli olan bir vitamindir. Vücudumuz kendi kendine A vitamini sentezlememektedir, ancak et, süt ürünleri ve sebzeleri içeren sağlıklı bir beslenmenin vücudun ihtiyacını karşılamaya yeterli olması beklenmektedir. Bazı güncel çalışmalardan elde edilen veriler, A vitamini takviyeleri alan kişilerin kemik hasarı riskini arttırabileceğini öne sürmektedir. Farelerdeki önceki çalışmalar, A vitamininin insanlarda önerilen günlük miktarın 13-142 katı kadar kısa süreli doz aşımının sadece 1-2 hafta sonra kemik kalınlığında azalmaya ve kırık riskinde artışa neden olduğunu göstermiştir. Kemirgenlerde yapılan çalışmaların çoğu, kısa süreler boyunca yüksek dozda A vitamini kullanımını incelemiştir.

Yapılan yeni bir çalışmada, A vitamini takviyesi alan kişiler tarafından tüketildiği gibi, daha uzun zaman aralıklarında daha yüksek miktarda alınan A vitamini dozlarının farelerde kemik fenotipine etkileri incelenmiştir.

Çalışmada 1, 4 ve 10 hafta boyunca, farelere insan üst sınırında (UTL; 20 ug retinil asetat / g chow) bir kontrol diyeti modellenmiş ve bu üst limitin 3 katı A vitamini içeren bir diyet verilmiştir. Verilen ilave doz ile birlikte periosteal çevredeki zamana bağlı değişimler ve kemik mineral içeriği kaydedilmiştir.

Osteoklastların Önemi

Kemik korteksindeki azalma, üç nokta eğme testi ile analiz edildiğinde, öngörülen gücün zaman içinde anlamlı olarak azaldığı görülürken, kemik dayanıklılığı açısında bulguların anlamı olmadığı gözlenmiştir. Tibia ve vertebradaki trabeküler kemikler, diyette A vitamini artışından etkilenmemiştir. Dinamik histomorfometri, periosteal bölgede ek doz A vitamini ile bir haftalık tedaviden sonra kemik oluşumunun önemli ölçüde azaldığını göstermiştir. A vitamini miktarının artması, gelişmiş endokortikal kemik oluşumu ile ilişkili bir yanıt olan, azalan kemik iliği bölgesiyle sonuçlanan endokortikal sirkümferansı azaltmıştır. Bifosfonat varlığında, A vitamininin kortikal kemik üzerinde hiçbir etkisi görülmemiştir. Bu durum araştırmacılara, osteoklast sayısının kortikal kemikte yapılan gen veya serum TRAP5b ve CTX analizinde kemik rezorpsiyonu üzerine etkisi saptanmasa da osteoklastların önemli olduğunu düşündürmüştür.

Araştırmacılar sonuçların, klinik olarak uygun A vitamini dozlarının kortikal kemik miktarını olumsuz etkilediğini gösterdiğini belirtmişler ve insanların aşırı takviye konusunda dikkatli olmaları gerektiğini aktarmışlardır. Bundan sonraki çalışmalarda, insan kaynaklı A vitamini dozlarının, egzersizin neden olduğu kemik büyümesini etkileyip etkilemediğini ve yaşlılarda görüldüğü gibi iskeletin büyümesinin durduğu yaşlı farelerde vitamin A takviyesinin etkilerini araştırmayı amaçladıklarını belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Vikte Lionikaite, Karin L Gustafsson, Anna Westerlund, Sara H Windahl, Antti Koskela, Juha Tuukkanen, Helena Johansson, Claes Ohlsson, Herschel H Conaway, Petra Henning, Ulf H Lerner. Clinically relevant doses of vitamin A decrease cortical bone mass in mice. Journal of Endocrinology, 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler