Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Obezitenin önemli hastalık yüküyle ilişkili olduğu bilinmektedir, öte yandan kişilerin kendini fazla kilolu olarak tanımlamasının akıl sağlığı açısından zararlı olup olmadığı kesinlik kazanmamıştır.

Yapılan yeni bir çalışmada, fazla kiloluluk algısı ile depresif belirtiler ve intihar arasındaki ilişkiler değerlendirildi. Araştırmacılar, üç elektronik veri tabanının sistematik bir araştırmasını yapıp, fazla kilolu veya obez olma algısı ile depresyon belirtileri arasındaki ilişkiyi inceleyen 1991'den bu yana yapılan 10.396 kayıt elde ettiler, bunlardan katılım için uygun bulunan 32 çalışmanın sonuçlarını incelediler. ABD, Hollanda, Güney Kore, Çin, Hong Kong ve Japonya'da gerçekleştirilen bu çalışmalar 106 ila 109.000'i aşan örneklem büyüklüklerini içeriyordu.

Bu çalışmalarda, katılımcılar kendi ağırlıklarına ilişkin algılarını fazla veya hafif düşük kilolu, normal, hafif ya da fazla kilolu veya obez gibi kategorilerde değerlendirdi. Objektif ağırlıkları vücut kitle indeksi kullanılarak hesaplandı. Depresif belirtiler, anketler, klinik görüşmeler veya tanı yoluyla değerlendirilmişti. Her sonuç için havuzlanmış olasılık oranları (OR) ve %95 güven aralıkları (CI) rastgele etkiler meta-analizleri kullanılarak hesaplandı ve potansiyel yayın yanlılığı incelendi.

Sosyal Değer Kaybı Etkisi

Fazla kiloluluk algısı, kesitsel ve dikey çalışmalarda artan depresif belirti (OR: 1,42, CI: 1,31, 1,54) ve intihara meyillilik riski (OR: 1,41, CI: 1,28, 1,56) ile ilişkiliydi. Algılanan fazla kiloluluk ve zayıflık ile zihinsel sağlık arasındaki ilişki, çalışma kökeni, katılımcı yaşı (çocuklar ve yetişkinler), cinsiyet ve bir kişinin nesnel olarak fazla kilolu olup olmamasından bağımsız olarak gözlemlendi. Objektif kilo durumu ile kötü ruh sağlığı arasındaki birleştirilmiş istatistiksel ilişki, algılanan aşırı kiloluk dikkate alınmadığında istatistiksel olarak anlamsızlaşıyordu. Araştırmacılara göre bu durum da fazla kilonun zihinsel sağlık üzerindeki zararlı etkisinin büyük ölçüde bir kişinin kendini fazla kilolu olarak tanımlanıp tanımlanmadığına bağlı olduğunu gösteriyordu. Çalışmadaki bulgular açsından cinsiyetler, yaş grupları veya ülkeler arasında anlamlı bir fark yoktu.

Araştırmacılar, kişinin kendisini damgalanmış bir grubun parçası olarak algılamanın yol açtığı sosyal değer kaybı korkusunun, aidiyet ve kabul gibi temel psikolojik ihtiyaçları tehdit edebileceğini ve buna bağlı olarak ruh sağlığına zarar verebileceğini belirttiler. Bu ilişkinin nedensel yönünün belirsiz olduğunu aktardılar. Depresyona yol açabilecek olumsuz bilişsel önyargıların, birinin kendisini fazla kilolu olarak algılamasına neden olabileceğini eklediler.

Medikaynak Referanslar

Ashleigh Haynes, Inge Kersbergen, Angelina Sutin, Michael Daly, Eric Robinson. Does perceived overweight increase risk of depressive symptoms and suicidality beyond objective weight status? A systematic review and meta-analysis, Clinical Psychology Review 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler