Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kırmızı et alımı ile kardiyovasküler hastalıklar (KVH) arasındaki gözlemsel ilişkiler çelişkilidir. Kırmızı et tüketiminin KVH risk faktörleri üzerindeki etkilerini araştıran kapsamlı randomize kontrollü çalışmalar (RCT) oldukça sınırlıdır.

Amerika’da Purdue Üniversitesi’nden araştırmacılar yaptıkları bir çalışmada, kırmızı eti tavsiye edilenin üstündeki miktarlarda tüketmenin, kan basıncı ve kan kolesterolü gibi kısa-dönem kardiyovasküler hastalık risk faktörlerini etkilemediğini gösterdiler. Araştırmacılar son 20 yılda, daha sağlıklı bir diyetin parçası olarak daha az kırmızı et tüketilmesinin önerildiğini, ancak yaptıkları araştırmanın kırmızı etin daha sağlıklı bir diyetle birleştirilebileceğini desteklediğini söylüyorlar. Kırmızı etin, sadece önemli bir protein kaynağı değil aynı zamanda oldukça önemli bir demir kaynağı olduğunu da belirtiyorlar.

Araştırmacılar yeme alışkanlıkları ile sağlık riskleri arasındaki nedeni ve etkiyi tespit edebilen daha önce yapılmış klinik araştırmaları sistematik olarak incelediler ve bir meta-analiz gerçekleştirdiler. Günlük toplam ≥0,5 porsiyon kırmızı et tüketiminin total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, trigliseridler, total kolesterol/HDL kolesterol oranı, sistolik ve diastolik kan basıncı gibi KVH risk faktörleri üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmadığını araştırdılar. PubMed, Cochrane Library ve Scopus veri tabanlarından elde ettikleri 945 RCT'den elde edilen verileri incelediler. Katılımcı yaşı 19 ve üzeri olan, günlük ≥0.5 veya <0,5 toplam kırmızı et porsiyonu (35 g) tüketimi ve en az 1 KVH risk faktörünün raporlandığı çalışmaları ayıklayıp meta-analize dahil ettiler. Dahil edilen araştırmalar genellikle işlem görmemiş dana ya da domuz eti tüketimini içeriyordu.

Kriterleri karşılayan 24 randomize kontrollü çalışmanın analizinde, kırmızı etin günde yarım porsiyondan fazla tüketilmesinin (haftada üç kez 85gr. tüketimine eşdeğer kırmızı et), kan basıncını ve kandaki toplam kolesterolü, HDL, LDL ve trigliserid konsantrasyonlarını kötü etkilemediğini gördüler. Tüm denekler arasında, total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, total/HDL kolesterol, trigliseridler ve diastolik kan basıncında zamanla azalma olduğunu buldular.

Araştırmacılar kan basıncının ve kolestrolün kardiyovasküler hastalık geliştirecek tek belirleyiciler olmadığını bu yüzden de bu konuda daha fazla analiz yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirttiler. Risk faktörlerinin, kardiyovasküler hastalık geliştirme veya insanları kardiyovasküler bir olaya yöneltebilmeleri için yıllar ya da dekatlar geçmesi gerekirken, çalışma sürelerinin birkaç hafta ile birkaç ay arasında değiştiğinin altını çizdiler.

Medikaynak Referanslar

L. E. OConnor, J. E. Kim, W. W. Campbell. Total red meat intake of >=0.5 servings/d does not negatively influence cardiovascular disease risk factors: a systemically searched meta-analysis of randomized controlled trials. American Journal of Clinical Nutrition,  2016 Nov 23. 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler