Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Tekrarlayan Clostridium difficile enfeksiyonu (CDI) yaygın bir hastalık olmakla birlikte yapılan çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri'nde giderek artmakta olduğunu göstermiştir. Bilim insanları önemli morbidite, mortalite ve standart tıbbi tedavilerin sık sık başarısız olması ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Fekal mikrobiyota transplantasyonunun (FMT), tekrarlayan CDI'yı önlemek için oldukça etkili bir terapötik modalite olduğu kanıtlanmıştır ve artan veriler, şiddetli veya dirençli vakalarda kullanımını desteklemektedir. ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin kararına bağlı bir uygulama politikası uyarınca standart tedaviye yanıt vermeyen CDI için FMT'ye izin verilmektedir. Bu politika, terapötik substratın yaygın olarak bulunabilirliği ve uygulama kolaylığı CDI'ların tedavisi için FMT'nin kullanımını kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte, FMT'nin klinik uygulamada erken benimsenmesi ve yaygınlaştırılması, FMT'nin bir ürün piyasaya çıkmadan önce büyük randomize kontrollü çalışmaların (RCT'ler) önemli kısa ve uzun vadeli güvenlik verilerine katkıda bulunduğu standart araştırma yolunu atlamasına izin vermiştir. Tekrarlayan CDI'ların tedavisinde FMT'nin değeri açık olsa da, potansiyel uzun vadeli sonuçları bilinmemektedir. Uzmanlar bağırsağın, insan genomundan 100 kat daha fazla gen içeren 1000 bakteri türü içerdiğini tahmin etmektedirler. Virüsler, bakteriyofajlar, arkeler ve mantarlar, konakçı metabolizması, fizyolojisi, beslenme ve bağışıklık işlevi dahil olmak üzere insan sağlığı ve hastalığı üzerinde büyük etkiye sahip bir "organ" işlevi gören bu mikrobiyal topluluğa katkıda bulunmaktadırlar. Son kanıtlar, donör mikropların FMT alıcılarına uzun vadeli aşılanmasını göstermektedir. Hayvan modelleri ve insan çalışmaları, bağırsak mikrobiyotasının manipülasyonunun obezite ve inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) gibi hastalıklara karşı konağın duyarlılığını etkileyebileceğini gösterse de, bilim insanları bu karmaşık toplulukları bir bireyden diğerine aktarmanın etkisine ilişkin ön bilginin mevcut olmadığını ifade etmişlerdir.

Clostridium difficile enfeksiyonu için fekal mikrobiyota transplantasyonunun yüksek etkililiği

FMT’nin ileriye dönük güvenlik verileri sınırlı olmakla birlikte gerçek dünya FMT uygulaması ve sonuçları iyi tanımlanmamıştır. Yapılan bu çalışma FMT Ulusal Sicili, FMT yöntemlerini ve Kuzey Amerika FMT sağlayıcılarından hem güvenlik hem de etkinlik sonuçlarını değerlendirmek için tasarlanmıştır. Çalışmada Kuzey Amerika'da klinik uygulamalarda FMT geçiren hastalar uygun bulunmuştur. Katılımcı araştırmacılar, FMT protokolü, temel hasta özellikleri, CDI tedavisi ve nüksü, kısa ve uzun vadeli güvenlik sonuçları dahil olmak üzere kimliksiz verileri çevrimiçi bir platforma girdiklerini bildirmişlerdir. Çalışmada 20 merkeze kaydolan ilk 259 katılımdan 222'sinin 1 ayda kısa süreli takibi, 123'ünün 6 aylık takibi tamamlanmış olmakla birlikte katılımcıların 171’inin kadın olduğu belirtilmiştir. Tüm FMT'ler CDI için yapılmış ve 249 bilinmeyen bir donör kullanılmıştır. Çalışmada 200 hastada bir aylık iyileşme meydana geldiği gözlemlenmiş ve bunlardan 197'sinin sadece 1 FMT aldığı bildirilmiştir. Araştırmacılar ilk kürü olan ve 6 aya kadar takip edilen 112 hastadan 4'ünde CDI rekürrensi olduğunu belirtmişlerdir. FMT'nin 1 ayı içinde bildirilen şiddetli semptomlar arasında ishal ve karın ağrısı gözlemlenmiş olup muhtemelen 3 hastanın FMT ile ilişkili hastaneye yatmış olduğu bildirilmiştir. 6. ayda 2 hastaya yeni irritabl bağırsak sendromu ve 2 hastada inflamatuar barsak hastalığı tanısı konulmuştur. Bu ileriye dönük gerçek dünya çalışması, iyi bir güvenlik profili ile CDI için FMT'nin yüksek etkililiğini göstermiştir. Araştırmacılar uzun vadeli takipte yeni koşulların değerlendirilmesinin, bu kayıt büyüdükçe planlandığını ve FMT'nin tam güvenlik profilinin belirlenmesi için önemli olacağını ifade etmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Kelly CR, Yen EF, Grinspan AM, Kahn SA, Atreja A, Lewis JD, Moore TA, Rubin DT, Kim AM, Serra S, Nersesova Y, Fredell L, Hunsicker D, McDonald D, Knight R, Allegretti JR, Pekow J, Absah I, Hsu R, Vincent J, Khanna S, Tangen L, Crawford CV, Mattar MC, Chen LA, Fischer M, Arsenescu RI, Feuerstadt P, Goldstein J, Kerman D, Ehrlich AC, Wu GD, Laine L. Fecal Microbiota Transplantation Is Highly Effective in Real-World Practice: Initial Results From the FMT National Registry. Gastroenterology. 2021 Jan;160(1):183-192.e3. doi: 10.1053/j.gastro.2020.09.038. Epub 2020 Oct 1. PMID: 33011173.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler