Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Fibromiyalji kadınlarda erkeklerden 10 kat fazla görülür. Hastaların kollarına ya da bacaklarına aldıkları en ufak bir darbe bile çok şiddetli ağrılara sebep olabilir. Hastalar ağrıyla beraber uyku bozuklukları da yaşarlar. Otonom sinir sistemi bozukluklarındaki gibi hastalarda sıklıkla serotonin düzeylerinin azaldığı görülür. Bütün bu semptomlar fibromiyalji hastalarının yaşam kalitelerini ciddi şekilde etkilemektedir. Yaşam kalitesindeki kötüleşme çoğu fibromiyalji hastasında ankilozan spondilit ve romatoid artrit gibi eklem hastalıklarına sahip hastalarınkinden daha fazladır. Fibromiyalji hastalarının yaklaşık %30’unda depresyon da görülür. Uzmanlar hastalığın tedavisinde ağrı kesici ilaçlar, egzersiz ve antidepresanların kullanıldığı kombine bir yaklaşım uygulanması konusunda hemfikirdir.

Fibromiyaljide fiziksel egzersiz tedavinin önemli bir komponentidir ve birçok çalışmada en etkili tedavinin düşük etkili ve düşük yoğunluktaki aerobik olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte her hasta için aynı tür egzersizleri yapmak uygun olmayabilmektedir.

Federal University of São Paulo’dan (UNIFESP) araştırmacılar yaptıkları çalışmada fibromiyalji hastalarında ağrının rahatlatılması ve yaşam kalitesinin arttırılmasında yüzmenin yürümek kadar etkili olduğunu gösterdiler.

Yüzmenin fibromiyaljiye etkisinin daha önce uygun bilimsel titizlikle araştırılmadığını belirten araştırmacılar, yaptıkları klinik araştırmada yüzmenin, fibromiyaljide pozitif etkisi açıkça kanıtlanan yürümek gibi yararlı olduğu sonucuna vardıklarını belirttiler. Yüzmenin hem fibromiyaljiye hem de diz artrozuna sahip kişilerde bir egzersiz seçeneği olarak değerlendirilebileceğini söylediler.

Araştırmaya 18-60 yaş arası fibromiyaljiye sahip 75 sedanter kadın hasta dahil edildi. Hastalar rastgele olarak 39’u serbest yüzme ve 36’sı hafif açık hava yürüyüşü grubunda olacak şekilde ikiye ayrıldı. Her iki gruptaki hastalara da 12 hafta boyunca haftada 3 kez antreman uygulandı. Her seans romatolojide uzmanlaşmış beden eğitimi profesyonelleri gözetiminde ve 50 dk olarak uygulandı. Çalışmaya katılan hastalar hem çalışmanın başında hem de 12 haftanın sonunda ağrı sıklığı gibi farklı parametrelere göre değerlendirildi. Yaşam kalitesini değerlendirirken hem fibromiyaljiye sahip kişiler hem de genel toplum için spesifik iki ayrı klinik değerlendirme anketi kullanıldı.

Araştırmacılar 12 haftanın sonunda her iki teste göre de yaşam kalitesinde her iki grup için istatistiksel olarak benzer şekilde artış olduğunu gözlemlediler.

Medikaynak Referanslar

Fernandes et a. Swimming Improves Pain and Functional Capacity of Patients With Fibromyalgia: A Randomized Controlled Trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2016; 97 (8): 1269

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler