Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Şimdiye dek, fiziksel aktivite ile menopoz arasındaki ilişki oldukça çok araştırılmış, ancak bu araştırmalarda fiziksel aktivite ile menopoz arasındaki ilişki hakkında çelişkili bulgular elde edilmiştir. Bazı çalışmalar, fiziksel olarak aktif olan kadınların, 45 yaşından önce menopoz riskinin daha düşük olabileceğini düşündürmektedir.

Massachusetts Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı yeni bir çalışmada, fiziksel aktivite ile erken doğal menopozun ortaya çıkışı arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Çalışmada, 1989 yılında Hemşirelerin Sağlık Çalışması II’ye katıldıktan sonra 2011 yılına kadar ileriye dönük olarak izlenen ve başlangıçta premenopozal olan 107.275 kadından elde edilen veriler analiz edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen bireylerin menopoz durumu iki yılda bir kaydedilmiştir. Katılımcılara ayrıca yürüyüş, koşma, bisiklete binme, raket sporları, yüzme, aerobik aktiviteler, yoga, ağırlık antrenmanları ve çim biçme gibi yüksek yoğunluklu aktivitelere harcadıkları süreler sorulmuştur. Ayrıca ırk, etnik köken, yaş, eğitim, boy, ilk mens dönemlerini geçirdikleri yaş, hamile olup olmadıkları, oral kontraseptif ve hormon tedavisi kullanım sıklığı, sigara kullanımı, kilo ve vücut kitle indeksi, diyet ve diyet takviyelerinin kullanımı gibi faktörler hakkında bilgi toplanmıştır. Katılımcıların belirli aktivitelere katıldıkları hafta başına zaman da yaklaşık olarak 4 yılda bir rapor edilmiş ve haftalık metabolik görev saatlerini (MET h / hafta) hesaplamak için kullanılmıştır. Olası karıştırıcı faktörleri kontrol ederken, fiziksel aktivite ile 45 yaşından önce doğal menopoz insidansı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için Cox orantılı risk modeli kullanılmıştır.

Arada Bir Bağlantı Yok

20 yıllık takip süresince, takip edilen popülasyondaki 2.786 kadın 45 yaşından önce doğal menopoz yaşamıştır. Haftada üç saatten daha az fiziksel aktivite bildiren kadınlar ile haftada 42 veya daha fazla saat bildiren kadınlar (haftada dört ya da daha fazla çalışma saatine eşdeğer ya da haftada 8 saat ya da daha fazla saat yürüyüşe eşdeğer) arasında erken menopoz riski açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kadınların genç yaşlarında bildirdikleri fiziksel aktivite miktarı ile erken menopoz riski arasında da ilişki saptanmamıştır. Yaş, sigara ve diğer faktörlere uyum sağlandıktan sonra erişkinlerde fiziksel aktivite ile erken menopoz arasında ilişki olmadığı gözlenmiştir. <3 MET h / hafta bildiren kadınlarla karşılaştırıldığında, kümülatif olarak ortalaması alınan toplam fiziksel aktivitenin en yüksek kategorisinde (≥42 METs / hafta) kadınlar için risk oranı 0,89 bulunmuştur. Ergenlik ve genç erişkinlikte ne ılımlı ne de yorucu aktivite, riskle ilişkilendirilememiştir.

Araştırmacılar sonuçların daha fazla fiziksel aktivitenin erken menopoz riskiyle ilişkili olmadığını gösterdiğini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Mingfei Zhao, Brian W Whitcomb, Alexandra C Purdue-Smithe, JoAnn E Manson, Susan E Hankinson, Bernard A Rosner, Elizabeth R Bertone-Johnson. Physical activity is not related to risk of early menopause in a large prospective study. Human Reproduction, 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler