Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kronik beyin bozuklukları, düşük yaşam kalitesi (QoL), düşük ruh hali ve depresyon yaygınlığı, stres duyarlılığı ve bilişsel işlev bozukluğu ile ilişkilidir. Bu sekeller birbirine bağımlıdır, çünkü depresif ruh hali ve bilişsel bozukluk QoL'yi etkileyen iki ana faktör iken, biliş depresyondan olumsuz etkilenir. Ayrıca, bu genel sekeller tedaviye düşük uyum, bağımsızlık kaybı ve hatta mortalite gibi çeşitli olumsuz sonuçlarla ilişkilidir. Beyin bozukluklarının tedavisinde mevcut klinik uygulama, hastalığa özgü semptomların (örn. Parkinson hastalığında titreme ve sertlik, şizofrenide psikoz) iyileştirilmesine odaklanma eğilimindedir. Bununla birlikte, özellikle, beyin bozukluğu olan hastalar, yaşam kalitesi ve depresif ruh halini sağlık durumları için hastalığa özgü fiziksel ve zihinsel semptomlardan daha önemli olarak görürler. Bu nedenle, bu ortak özelliklerin iyileştirilmesi, kronik beyin bozukluklarının tedavisinde önemli bir hedef haline gelmelidir

Kronik Beyin Bozukluğunda Fiziksel Egzersiz

Kronik beyin bozukluğu olan hastalarda fiziksel egzersiz ile ek tedavi güvenli görünmektedir ve QoL üzerinde orta ölçekli bir etkiye ve pozitif bir doz-cevap korelasyonu ile depresif belirtiler üzerinde büyük bir faydalı etkiye sahiptir. Biliş üzerindeki etkililiğe ilişkin kanıtlar az olmakla birlikte klinik olarak önemlidir. Bu nedenle, kronik beyin bozukluğu olan hastaların sağlık durumunu iyileştirmek için, ek egzersiz terapisi, tedavinin önemli bir parçası olarak düşünülmelidir.

Sonuç olarak, altı kronik beyin hastalığında (Alzheimer hastalığı, Huntington hastalığı, multipl skleroz, Parkinson hastalığı, şizofreni ve tek kutuplu depresyon) yaşam kalitesi (QoL), depresif semptomlar ve biliş için bir ek terapötik müdahale olarak fiziksel egzersizin etkinliği ve güvenliği üzerine kanıt sentezlenmesi için bir meta-analiz gerçekleştirildi. 122 çalışma ( = k) (n = 7231) dâhil edildi. Egzersiz, QoL (k = 64, n = 4334, ES = 0.40, p < 0.0001), depresif belirtiler (k = 60, n = 2909, ES = 0.78, p < 0.0001), bilişsel alan dikkat ve çalışma belleği (k = 21, n = 1313, ES = 0.24, p < 0.009), yürütme işleyişi (k = 14, n = 977, ES = 0.15, p = 0.013), bellek (k = 12, n = 994, ES = 0.12, p = 0.038) ve psikomotor hızının (k = 16, n = 896, ES = 0.23, p = 0.003) geliştirilmesinde her zamanki gibi tedaviden daha etkiliydi. Meta-regresyon, depresif belirtiler üzerinde egzersiz süresi (dakika / hafta) için bir doz-tepki etkisi göstermiştir (β = 0.007, p = 0.012). Güvenilirlikle ilgili bildirilen çalışmaların % 69'u herhangi bir komplikasyon bulamadı. Egzersiz, pozitif doz-yanıt korelasyonu ile kronik beyin bozuklukları olan hastalarda yaşam kalitesi üzerinde orta büyüklükte bir etki ve ruh hali üzerinde büyük bir etki gösteren etkili ve güvenli bir ek terapötik müdahaledir. Egzersiz ayrıca küçük ama önemli etkileri olan birkaç bilişsel alanı da geliştirdi.

Medikaynak Referanslar

Dauwan M, Begemann MJH, Slot MIE, Lee EHM, Scheltens P, Sommer IEC. Physical exercise improves quality of life, depressive symptoms, and cognition across chronic brain disorders: a transdiagnostic systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [published online ahead of print, 2019 Aug 14]. J Neurol. 2019;10.1007/s00415-019-09493-9. doi:10.1007/s00415-019-09493-9

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler