Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

BMJ'de çevrimiçi yayınlanan büyük bir ABD araştırması fiziksel hareketsizliğin, daha şiddetli COVID-19 enfeksiyonu ve hastalıktan ölme riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu bulmuştur. Bulgular, salgından önceki 2 yıl boyunca sürekli olarak inaktif olan COVID-19 hastalarının, sürekli fiziksel aktivite kurallarına uyan hastalara göre hastaneye kaldırılma, yoğun bakıma ihtiyaç duyma ve ölme olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Şiddetli hastalık için bir risk faktörü olarak, fiziksel hareketsizlik yalnızca ileri yaş ve organ nakli öyküsü ile aşılmıştır. İleri yaş, erkek cinsiyet ve diyabet, obezite ve kardiyovasküler hastalık gibi bazı altta yatan tıbbi durumlar dahil olmak üzere ciddi COVID-19 enfeksiyonu için çeşitli risk faktörleri tanımlanmıştır. Araştırmacılar, şiddetli COVID-19 ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere birçok uzun vadeli durum için iyi bilinen bir risk faktörü olmasına rağmen, fiziksel hareketsizliğin bunlardan biri olmadığını belirtmişlerdir.

Araştırmacılar, hastaneye kabul oranları, yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm dahil enfeksiyonun ciddiyeti üzerindeki potansiyel etkisini keşfetmek için Ocak ve Ekim 2020 arasında COVID-19 enfeksiyonu olan 48.440 yetişkinde bu sonuçları karşılaştırmıştır. Hastaların ortalama yaşının 47 ve neredeyse üçte ikisinin kadın olduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar katılımcıların ortalama ağırlıklarının (BMI) obez olarak sınıflandırılan 31 olduğunu belirtmişlerdir. Yaklaşık yarısının diyabet, KOAH, kardiyovasküler hastalık, böbrek hastalığı ve kanser dahil altta yatan hastalığı bulunmamakla birlikte yaklaşık 5 kişiden 1'inde sadece bir tane ve neredeyse üçte birinde iki veya daha fazla olduğu belirtilmiştir. Polikliniklerde Mart 2018 ile Mart 2020 arasında en az üç kez düzenli fiziksel aktivite düzeyleri bildirmişlerdir. Bu, sürekli olarak etkin olmayan, bazı faaliyetler veya sürekli olarak fiziksel aktivite kurallarına uymak olarak sınıflandırılmış olmakla birlikte yaklaşık %7'sinin sürekli olarak fiziksel aktivite kurallarını karşıladığı, %15'inin sürekli olarak hareketsiz ve orada bazı faaliyetler bildirilmiştir. Çalışmada Beyaz hastaların, fiziksel aktivite kurallarına en çok uyudukları, bunu Asyalı hasta, Hispanik hastalar ve Afrikalı-Amerikalı hastaların izlediğini belirtilmiştir. Toplamın yaklaşık %9'u hastaneye kaldırılmış olmakla birlikte yaklaşık %3'ünün yoğun bakıma ihtiyaç duyduğu ve %2’sinin öldüğü bildirilmiştir.

Sürekli fiziksel olarak aktif olmayan COVID-19 hastalarının hastaneye yatırılma olasılığı

Araştırmacılar sürekli olarak fiziksel aktivite yönergelerine uymanın, bu sonuçların riskinin azalmasıyla güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir. Irk, yaş ve altta yatan tıbbi durumlar gibi potansiyel olarak etkili faktörleri hesaba kattıktan sonra, sürekli fiziksel olarak aktif olmayan COVID-19 hastalarının hastaneye yatırılma olasılığının, her hafta 150 dakikadan fazla fiziksel aktivite yapanlara göre iki katından fazla olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca yoğun bakıma ihtiyaç duyma olasılıkları %73 ve enfeksiyondan ölme olasılıkları 2,5 kat daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Sürekli olarak hareketsiz olan hastaların da düzenli olarak fiziksel aktivite yapan hastalara göre hastaneye yatırılma olasılığının %20, yoğun bakıma ihtiyaç duyma olasılığının %10 ve enfeksiyondan ölme olasılığının %32 daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bilim insanları, sürekli olarak hareketsiz olmanın daha güçlü bir risk olduğunun dikkate değer olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar halk sağlığı yetkililerinin, tüm nüfusu aşılama eksikliğini ve sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi halk sağlığı güvenliği kurallarına uymasını tavsiye ettiklerini ve düzenli olarak meşgul olmanın, ciddi COVID-19'u ve ölüm dahil komplikasyonlarını önlemek için bireylerin alabileceği en önemli eylem olabileceği sonucuna vardıklarını ifade etmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Physical inactivity linked to more severe COVID-19 infection and death, ScienceDaily, 13 April 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler