Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Glioblastoma multiforme (GBM) en agresif tümör tiplerinden biri olup, hastalarda beklenen sağkalım süreeir oldukça kısıtlıdır. Sağ kalımı etkilediği düşünülen önemli faktörlerden birinin de operasyon sonrasında rezdü tümör kalmaması olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple yapılan yeni bir çalışmada, araştırmacılar çok merkezli olarak GBM hastalarında görüntüleme verilerini, postoperatif rezidüel artmış tümör volüm ve genel sağkalım (OS) arasındaki ilişkiyi tanımlamak için bir araya getirdiler.

5 veri kaynağından yeni tanı almış olan 1.511 GBM hastasından elde edilen veriler mevcut çalışmaya dahil edildi: 1) UCLA'dan tek bir kurum veritabanı (N = 398; Discovery); 2) Erken Evre Klinik Araştırmalar Ağı Radyojenik Veri Tabanı için Ben ve Cathy Ivy Vakfı'ndan hastalar (8 merkezden N = 262; Onay); 3) uluslararası faz III çalışmadan kemoradyoterapi plasebo kolu (AVAglio; N = 394; 23 ülkede 120 noktadan; Validasyon); 4) AVAglio'dan kemoradyoterapi ve bevasizumab deneysel kolu (23 ülkede 120 yerden N = 404; Keşif Kümesi 1); ve 5) Vorinostat artı kemoradyoterapi (N = 53; Keşif Kümesi 2) için bir Faz I / II çalışma (N0874). Operasyon sonrası, rezidüel hastalık T1 çıkarma haritaları kullanılarak ölçüldü. Klinik değişkenlerin, MGMT durumunun ve OS'de rezidüel tümör hacminin etkisini belirlemek için çok değişkenli Cox regresyon modelleri kullanıldı.

Sağkalım Olumsuz Etkileniyor

Çalışmada elde edilen sonuca göre standart kemoradyoterapi ile tedavi edilen yeni tanı alan GBM'de ameliyat sonrası, rezidüel artmış tümör volümü ve OS arasında log-lineer bir ilişki gözlendi. Postoperatif tümör volümü tedaviye, yaşa ve MGMT promoter metilasyon durumuna bakılmaksızın OS için prognostik bir faktördür (P <0.01).

Bu çalışmada elde edilen sonuçlarda görülmektedir ki operasyon sonrası, rezidüel kontrast tutan hastalık varlığı, eşzamanlı deneysel terapi ile birlikte olsun veya olmasın, kemoradyoterapi ile tedavi edilen yeni tanı almış glioblastoma hastalarında sağkalımı önemli ölçüde olumsuz yönde etkilemektedir.

Medikaynak Referanslar

Ellingson BM. et al. Validation of post-operative residual contrast enhancing tumor volume as an independent prognostic factor for overall survival in newly diagnosed glioblastoma. Neuro Oncol. 2018 Apr 5. doi: 10.1093/neuonc/noy053. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler