Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan yeni bir çalışmada gebeliğin annenin beyin yapısında uzun dönem kalıcı değişikliklere neden olduğu gösterildi. Bu değişikliklerin bebeğini koruyabilme ve bebeğiyle etkileşime girme yeteneklerinin gelişimi ile ilgili olduğu düşünülüyor. Bu araştırma ile ilk kez postpartum en az iki yıl boyunca kadının beyninin morfolojisinde uzun dönem değişiklikler olduğu gösterildi.

Araştırmacılar çalışmalarında, ilk kez hamilelik geçiren kadınlarda, hamilelik öncesi ve sonrası beyin yapısını karşılaştırdılar. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) kullanarak, ilk kez gebelik yaşayan kadınların beyinlerinin sosyal biliş (kognisyon) ile ilişkili bölgelerdeki gri cevherde belirgin azalmalar olduğunu gösterdiler. Bu değişikliklerin, daha zayıf sinapsların ortadan kaldırıldığı ve daha verimli ve özelleşmiş sinir ağlarına yol açan, ergenlik döneminde de gerçekleşen bir sinaptik budama mekanizmasını yansıttığını belirttiler. Bu değişikliklerin, annelikle ilgili zorlukları yönetmek için gerekli işlevlerle ilişkili beyin alanlarını içerdiğini aktardılar. Gri cevher azalmalarına sahip alanların beyin bölgelerinin, annelerin kendi bebeklerinin görüntülerini izlediği işlevsel bir beyin görüntüleme oturumu sırasında aktive olan alanlarla örtüştüğünü gördüler.

Araştırmacılar, ilk kez anne olacak 25 kadının gebelikleri öncesi ve sonrasındaki MRG görüntüleri ve bu kadınların eşlerinden oluşan 19 erkeğin MRG görüntüleri ile, hiç hamilelik yaşamamış 20 kadın tarafından oluşturulan bir kontrol grubunu ve bu kadınların eşlerinden oluşan 17 erkeğin MRG görüntülerini karşılaştırdılar. Beş yıl dört ay süren takip süresi boyunca katılımcılar hakkında bilgi topladılar.

Sonuçlara baktıklarında, mediyal, frontal ve posterior korteks çizgisinde, gebe kadınlarda ağırlıklı olarak prefrontal ve temporal korteksin spesifik bölümlerinde gri cevher hacminde simetrik bir azalma olduğunu gördüler. Bu alanlar büyük oranda sosyal biliş ve kendi-odaklı işleme süreçleriyle ilişkili bir ağ ile örtüşüyordu. Analizlerde, beyin yapısındaki değişikliklere dayalı olarak, çalışmadaki herhangi bir kadının hamile olup olmadığının güvenilir şekilde tespit edilebiliyordu. Annenin doğum sonrası dönemdeki bebeğe bağlanması dahi bu beyin değişikliklerine dayanarak önceden tahmin edilebiliyordu. İnfertilite tedavisi görmüş kadınların ve doğal yollardan gebe kalan kadınların varyasyonları göz önüne alındığında, gri cevherdeki azalmalar her iki grupta da benzerdi. Gebelik sırasında hafızada veya diğer bilişsel işlevlerde herhangi bir değişiklik gözlemlemediklerinden gri cevher kaybının herhangi bir bilişsel kusura neden olmadığını düşündüler.

Medikaynak Referanslar

E. Hoekzema et al. Pregnancy leads to long-lasting changes in human brain structure. Nature Neuroscience, 2016

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler