Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Cilt kanserlerinin en ölümcül formu olan melanom, doğurgan çağdaki kadınlarda son dönemlerde bir artış trendi ile görülmeye başladı. Cleveland Dermatoloji ve Plastik Cerrahi kliniğinde çalışmakta olan araştırıcılar yayınlamış oldukları son çalışmada daha büyük risk altındaki popülasyonu tanımlamayı hedeflediler.

Çalışmaya katılan hastaların verileri, yaşa, tümör lokasyonuna ve evreye göre düzenlendiği zaman gebeliği sırasında veya gebeliğinden sonraki bir yıl içinde malign melanom tanısı alan kadınların ölüm riskinin 5,1 kat arttığı; metastaz riskinin 6,9 kat ve rekürrens riskinin ise 9,2 kat yükseldiği tespit edildi. Araştırıcılara göre buna yol açan temel etken gebelik hormonunun kanseri alevlendirmesi.

Bu vaka kontrol çalışmasında 49 yaş altında olan kutanöz melanom gelişmiş 462 kadının elektronik ortamda verileri toplanarak yapıldı. 1988-2012 yılları arasında biyopsi ile hastalığı kanıtlanmış olan hastalar çalışmaya dahil edilirken 2 yıldan daha kısa takip süresine sahip kadınlar ise çalışmadan dışlandı.

ABD’de malign melanomun son 30 yılda görülme sıklığı oldukça yükseldi ve nerdeyse 2 katına çıktı. Araştırıcılara göre bu çalışmanın ışığında 50 yaşın altında gebe kadınların önemli bir riske sahip olduğu ve cilt lezyonlarının yakın bir şekilde takip edilerek mümkün olan en erken dönemde tanı konulması gerektiği anlaşıldı.

Güneşten ve diğer ışık kaynaklarından maruz kalınan ultraviyole ışınlar, tüm cilt kanserlerinde en kolay önlenebilir risk faktörüdür. Koruyucu önlemler alınarak bu ciddi sağlık sorunundan korunmak mümkündür.

Medikaynak Referanslar

 Alejandra Tellez, Steven Rueda, Ruzica Z. Conic, Kristin Powers, Izabela Galdyn, Natasha Atanaskova Mesinkovska, Brian Gastman. Risk factors and outcomes of cutaneous melanoma in women less than 50 years of age. Journal of the American Academy of Dermatology, 2016; DOI: 10.1016/j.jaad.2015.11.014 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler