Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Folatlar, baklagiller ve koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi gıdalarda doğal olarak oluşan, suda çözünür bir vitamin grubudur. ABD'de, sentetik bir folat olan folik asit, tahıl yiyeceklerine eklenir ve çoğu multivitamin takviyesinin bir parçası olarak dahil edilir ve ana bir folat kaynağını temsil eder. Folatlar, DNA ve RNA sentezi, hücre replikasyonu, hücresel sinyalleşme ve gen ekspresyonunun metilasyon yoluyla regülasyonu dahil olmak üzere çoklu biyolojik reaksiyonlarda substratlar ve yardımcı faktörler olarak görev yapar. Gebelikte, folat gereksinimleri fetal ve plasental büyümede yer alan hızlı hücre proliferasyonu nedeniyle artar. Bu artan ihtiyacı karşılamak ve nöral tüp defektlerini önlemek için, diyette önerilen folat miktarı, üreme çağındaki kadınlar için günde 400 μg diyet folat eşdeğeri (DFE) ve hamile veya emziren kadınlar için günde 600 μg'dir.

Kemirgenlerde yapılan araştırmalar, gebe kalmadan önce paternal folat alımının gebelik ve yavru sonuçlarıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu alanda yapılan yeni bir çalışmanın amacı, bu ilişkinin insanlara da uygulanıp uygulanamayacağını değerlendirmekti.

Çalışma kapsamında 2007 ve 2017 yılları süresince 113 hamilelikle sonuçlanan kendi gametlerini kullanarak doğurganlık tedavisi gören çiftlerin gebelik öncesi kohortuna katılan 108 çiftin verileri prospektif olarak analiz edildi. Paternal ve maternal ön gebelik folat alımı, doğrulanmış bir gıda sıklığı anketi kullanılarak değerlendirildi. Paternal gebelik öncesi folat alımının doğum sırasındaki gestasyonel yaş ve gestasyonel yaşa özgü doğum ağırlığı ile ilişkili olup olmadığını değerlendirmek için doğrusal karma modeller kullanıldı. Bunların yanı sıra korelasyonlu veriler ve potansiyel eşlik edici etkenler hesaplandı.

Kadın Merkezliden "Çift Merkezliye"

Çok değişkenli ayarlanmış bir modelde, doğum öncesi paternal folat alımında 400 μg/gün artış, maternal folat alımı da dahil olmak üzere potansiyel karıştırıcıları ayarladıktan sonra 2,6 gün daha uzun bir gebelikle (% 95 güven aralığı 0.8-4.3) ilişkiliydi. Gıda ve takviyelerdeki folat için benzer ilişkiler tespit edildi. Maternal folat alımı doğum sırasındaki gebelik yaşı ile ilişkili değildi. Ne baba ne de maternal folat alımı gestasyonel yaşa özgü doğum ağırlığı ile ilişkili değildi.

Araştırmacılar daha yüksek paternal ön gebelik folat alımının, yardımcı üreme ile elde edilen canlı doğumlar arasında biraz daha uzun gebelik ile ilişkili olduğunu bulduklarını açıkladılar. Sonuçların, babanın doğum öncesi maruz kalma durumunun, çocuğunun sağlığı üzerinde bir etkisi olabileceğine işaret ettiğini belirten bilim insanları, elde ettikleri bulguların, doğum öncesi bakımın kadın merkezli bir yaklaşımdan çift merkezli bir yaklaşıma geçmenin gerekliliğini ortaya koyduğunu ileri sürdüler.

Medikaynak Referanslar

Nerea Martín-Calvo et al. Paternal preconception folate intake in relation to gestational age at delivery and birthweight of newborns conceived through assisted reproduction Reproductive BioMedicine Online, Volume 0, Issue 0

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler