Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni araştırmalar Multipl Skleroz (MS) hastası kadınlarda gebelikten önceki yıl boyunca yapılan MR sonuçlarının doğumdan sonraki erken nüksleri doğru bir şekilde tahmin ettiğini göstermektedir. Araştırmacılar, gebelikten önceki yıl boyunca yapılan MR incelemesinde aktivite kanıtı bulunan kadınların doğum sonrası nüks olasılığının dokuz kat fazla olduğunu saptadılar. İsrail'in Kudüs kentindeki Hadassah Tıp Merkezi'nde nöroimmünoloji profesörü Adi Vaknin-Dembinsky, Medscape Medical News'e verdiği demeçte, ‘Bu doğum sonrası nüks riskini azaltmak için doğum öncesi klinik, görüntüleme ve hastalık stabilitesi bulgularının önemini gösteren yeni bir gözlemdir" demiştir. "Gebelik sırasında geçici bir remisyon ve ardından nüks yaşanması örüntüsü daha önce gözlenmiş ve doğrulamıştır’ diye eklemiştir.

Daha Doğru Bir Tahmin?

Gebelikte nüks oranları yaklaşık %70 daha düşük olabilmektedir. Nüks oranları doğum sonrası dönemde ise artabilmektedir. MS hastalığında Gebelik çalışması (PRIMS) gebelik öncesi ve gebelik sırasındaki hastalık aktivitesinin yanı sıra daha yüksek özürlülük düzeylerinin doğum sonrası nüks olasılığını arttırdığını göstermiştir.

Son araştırmada doğum sonrası MS aktivitesini saptamak için MR incelemesi kullanılmıştır. Hadassah Tıp Merkezinde 2008 - 2018 arasında canlı doğum yapan MS hastası kadınların verileri ile retrospektif bir çalışma yürütülmüştür.

Analiz 172 tamamlanmış gebelik ve 118 kadın hastayı içermiştir. 83 hasta gebelikten 6 ay önce tedaviyi bırakmıştır. Diğerlerinde tedavi gebelikten bir ay önce kesilmiştir. Ortalama doğum yaşı 31.8, ortalama hastalık süresi 5,7 yıl ve ortalama Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği (EDSS) puanı 1.3’tür.

Gebelik öncesi ortalama Yıllık Nüks Oranı (ARR) 0.34 olup gebeliklerin yaklaşık %90’ında nüks gözlenmemiştir. İkinci trimestirde ortalama ARR düşmüştür (0.069).

Doğum sonrası ilk 3 ayda 44 kadında 48 nüks saptanmıştır. Doğum sonrası ilk yılın sonunda 90 hastada nüks saptanmamıştır.

Gebelerin yaklaşık %76’sına gebelik öncesi yıl ve doğumdan sonraki yıl MR incelemesi yapılmıştır. %36,6’ında gebelik öncesinde MR aktivitesi gözlenmiştir. Doğum sonrası bu oran %48,9’a çıkmıştır. Gebelik öncesi MR aktivitesi doğum sonrası MR aktivitesi ile anlamlı düzeyde ilişkilidir.

Gebelik sırasındaki nüks doğum sonrası erken nüks ile korelasyon göstermiştir. Gebelik öncesi yüksek düzeyde özürlülük doğum sonrası ilk ayda yüksek nüks oranı ile ilişkilidir. Araştırmacılar gebelik öncesi yılda yapılan MR incelemesinde aktivite olan hastaların doğum sonrası nüks oranının anlamlı derecede artmış olduğunu saptamıştır.

Bildirilmemiş nüks?

Gebelikten önceki 1 ya da 2 yıldaki nüksün değil de gebelik sırasındaki klinik nüksün doğum sonrası nüks ile ilişkili olması uyumsuz görünmektedir. Bu uyumsuzluk gebelik öncesi dönemde ufak nükslerin bildirilmemiş ya da kaydedilmemiş olmasından kaynaklanabilir.

Yeni Kılavuz

Cleveland Mellen MS Tedavi ve Araştırma Merkezi’nden Dr. Jeffrey A. Cohen bu çalışma bulgularının klinik sonuçları olabileceğini ve tedavi planlamasına yardımcı olabileceğini söylemiştir: ‘Gebelik öncesi yıldaki klinik nüks MR aktivitesinden farklı olarak doğum sonrası nüks için öngördürücü değildir. Bu bulgu klinik nüksün MR aktivitesi kadar duyarlı olmadığını göstermektedir. Bu bulgular gebelik öncesi aktif hastalığı olan kadınlara doğum sonrası erken DMT başlanması için yol gösterici olabilir’ demiştir.

Bu bulguyu yorumlayan California Üniversitesi Weill Nörolojik Bilimler Enstitüsünden Dr. Riley Bove, gebelik öncesi tedavi görmeyen kadınların oranının yüksek olması "muhtemelen tedavi kesilme etkisi yerine gebeliğin MR aktivitesi üzerindeki etkisi hakkında fikir verdiğini" söylemiştir. ‘Modellerinde fingolimod ve natalizumab alan hastalardan söz edilmemiş; bu hastalar genellikle gebelik öncesinde, gebelik sırasında ve sonrasında nüks riski nedeniyle ayrı bir kategori olarak tedavi edilmektedir. Aynı şekilde, makale B hücresi azaltan ilaçlar veya diğer yeni tedaviler kullanan hastalar hakkında da bilgi vermemektedir’ demiştir.

Gelecekteki araştırmalar, yeni MS ilaçları kullanan daha fazla hasta ve prospektif olarak toplanan MR incelemelerini içermelidir. Emzirme ve MR aktivitesi arasındaki olası ilişki de incelenmelidir. Buna ek olarak Dr. Riley Bove, "MR aktivitesinin biyolojik göstergelerle bağlantısı çok önemli olacaktır’ diye eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

Brain MRI activity during the year before pregnancy can predict post-partum clinical relapses, Multiple Sclerosis Journal. https://doi.org/10.1177/13524585211002719

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler