Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerikan Epilepsi Derneği (AES) 72. Yıllık Toplantısı’nda sunulan yeni bir çalışmada, frontol lob epilepsisi olan kadınların %53'ünün hamilelik sırasında gebelikten öncekine kıyasla nöbet sıklığının arttığı gösterildi.

Araştırmacılar yaptıkları gözleme dayanarak, fokal veya jeneralize epilepsili kadınlarda gebelik ve doğum sonrası dönemde artmış nöbet sıklığının daha olası olup olmadığını ve nöbet başlangıç bölgesinin lokalizasyonuna göre değişip değişmediğini değerlendirmeyi amaçladılar. Çalışmada ayrıca, antiepileptik ilaç rejiminin bu kötüleşmeyi etkileyip etkilemediği de değerlendirildi.

Çalışmaya katılan merkezlerde 2013'ten itibaren hamile kadınlar prospektif olarak takip edildi. Antiepileptik ilaç (AED) rejimleri, nöbet sıklığı ve gebelik sonuçları hakkındaki bilgileri klinik veri tabanından sağladılar. Epilepsi tipini / sendromunu, nöbet tiplerini ve sıklığını, AED rejimlerindeki değişiklikleri ve hamilelik sonuçlarını rutin olarak belgeleyen hasta çizelgeleriyle geriye dönük olarak bu bilgileri desteklediler.

Çalışmaya 2013-2018 yılları arasında takip edilen epilepsili 99 kadından 114 gebelik verisi dahil edildi. Hastalar; jenalize epilepsili 37 kadın, fokal epilepsili 62, frontal fokal epilepsili 15, diğer fokal epilepsili 47 kadını içeriyordu. Kohortun ortalama yaşı 31’di ve çoğu beyazdı. Araştırmacılar gebe kalmadan önce 9 ay boyunca, hamilelik sırasında ve doğumdan 9 ay sonra nöbet sıklığnıı kaydettiler. Tüm nöbetler, her katılımcı için 9 aylık aralıklarla toplandı.

Gebelik Sonrası Nöbetler Daha Sık

Sonuçlar; nöbetlerin gebelik sırasında, jeneralize epilepsili kadınların %5,5'inde, fokal epilepsili kadınların %22,6'sında, frontal lob epilepsisi olan kadınların %53'ü’nde gebelik öncesi dönemine göre daha sık olduğunu gösterdi. Jeneralize epilepsili kadınlarda, fokal epilepsili kadınlara kıyasla, gebelikte nöbet kötüleşme ihtimali önemli ölçüde azdı. Fokal epilepsili kadınlar arasında, frontal fokal epilepsisi olanlarda, gebelikte başka bir fokal epilepsisi olanlara göre nöbet yaşama olasılığı anlamlı derecede daha yüksekti.

Jeneralize epilepsili kadınların % 94,6'sı, frontal fokal epilepsili hastaların %20'si ve diğer fokal epilepsili hastaların %10,6'sı, gebe kalma döneminde ikiden fazla AED ile tedavi olarak tanımlanan politerapi alıyordu. Politerapi için ayarlama yapıldıktan sonra, frontal fokal epilepsili kadınlarda, diğer fokal epilepsili tipteki kadınlara kıyasla, gebelikte nöbet yaşama ihtimali önemli ölçüde arttı.

Analiz, doğum sonrası dönemde, jeneralize epilepsili kadınların %12,12'sinde, fokal epilepsili kadınların % 7,14'ünde ve frontal lob epilepsisi olan kadınların % 20'sinde gebelik öncesi dönemlere göre nöbetlerin daha sık olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, hamilelikteki bazı fizyolojik değişikliklerin nöbetlerinin geçici olarak kötüleşmesine yol açtığını belirttiler. Bu değişikliklerin moleküler temellerinin ne olduğunu anlamak için daha ileri araştırmalar yapmayı planladıklarını aktardılar. Gebelikte frontal lob epilepsisi olan kadınların daha yakından izlenmesinin gerekliliğini vurguladılar.

Medikaynak Referanslar

Paula Voinescu et al. Variations in Seizure Frequency During Pregnancy and Postpartum by Epilepsy Type American Epilepsy Society (AES) 72nd Annual Meeting 2018. Abstract 3.236,presented December 3, 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler