Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Diabetologia'da (Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği [EASD] dergisi) yayınlanan yeni bir araştırma, gebelik öncesi ya da gebelikte diyabeti olan annelerin çocuklarında göz problemleri gelişme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuştur.

Araştırma, Çin'de Nanjing Tıp Üniversitesi, Üreme Tıbbı Laboratuvarı'ndan Dr Jiangbo Du ve Danimarka Aarhus Üniversitesinden Dr Jiong Li tarafından yürütülmüştür. Gebelik öncesi ya da gebelikte diyabet ile çocuklarda yüksek kırma kusuru (KK) riski arasındaki ilişki analiz edilmiştir.

KK, görme bozukluğunun en yaygın biçimi olup hem uzağı hem de yakını görememenin yanı sıra astigmatı da içerir. KK küresel olarak en yaygın ikinci özürlülük biçimidir ve düşük dereceli KK gözlük veya kontakt lensle optik olarak düzeltilebilirken, daha ciddi yüksek dereceli KK bireyin yaşam kalitesini azaltabilecek ciddi ve geri döndürülemez görme bozukluklarına dönüşebilir.

Son yıllarda KK prevalansındaki hızlı artış genetik olmayan faktörlerin önemli rolünü göstermektedir. Okul çağındaki çocuklarda ve genç yetişkinlerde düşük ve orta düzeyde KK gelişimi için risk faktörleri uzun süre bilgisayar kullanma ve açık hava etkinliğinin az olmasıdır. Bununla birlikte, yüksek KK kusurlarının nedenleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır.

Daha önceki araştırmalar şiddetli KK görülen bireylerin doğuştan göz kusurlarına sahip olabileceğini göstermiştir; fetüsün uterusta maruz kaldığı koşulların sonraki yaşamda daha ciddi KK gelişimine rol açabileceğini düşündürmektedir. Gebelik sırasında annede hiperglisemi fetal kan şekeri düzeyini yükseltir. Bu da retina ve optik sinire zarar verebilir ve göz şeklinde KK oluşturacak değişikliklere yol açabilir. Yazarlar bu ilişkiyi ortaya çıkarmak için diyabet komplikasyonları yaşayan anneler arasında araştırma yapmanın uygun olacağını düşündüler.

Ekip, Danimarka ulusal tıbbi kayıtlarını kullanarak popülasyona dayalı bir kohort çalışması yürüttü ve 1977'den 2016'ya kadar Danimarka'daki tüm canlı doğumların ayrıntılarına ulaştı. İzlem doğumda başladı ve ilk yüksek KK tanısı, ölüm, göç, 25. doğum günü veya 31 Aralık 2016'da çalışma sonuna kadar sürdürüldü. Gebelik öncesi veya gebelik sırasında diyabet tanısı almış anneler bir veya birden fazla komplikasyon olup olmamasına göre gruplandırıldı.

Yazarlar çocuklarda yüksek KK ve spesifik göz problemi olup olmadığına baktı. Çalışmaya dahil edilen 2.470.580 canlı doğumdan 56.419 (%2.3) bebek maternal diyabete maruz kalmıştı. Diyabetli anneden doğum oranı 1977'de %0.4 iken 2016'da %6,5 bulunmuştur. Maternal diyabete maruz kalan çocuklarda yüksek KK riski maruz kalmayanlara göre %39 daha yüksek bulundu. Ek olarak, diyabetten kaynaklanan komplikasyonları olan annelerin çocuklarında yüksek KK riski komplikasyonsuz diyabet hastası annelerin çocuklarına göre %18 artmış ve iki kat daha fazla göz problemi görülmüştür.

Bu çalışmanın güçlü yönü uzun bir takip süresi boyunca tüm Danimarka nüfusunu kapsayan yüksek kaliteli veriler kullanması ve böylece yanlılığı en aza indirmesidir.

Yazarlar 'Gebelik öncesi veya gestasyonel diyabeti olan annelerden doğan çocukların, genel olarak yüksek KK geliştirme riski olduğunu gözlemledik. Diyabetik komplikasyonları olan annelerden doğan çocuklar en yüksek KK riskine sahipti. Küçük çocuklarda pek çok KK tedavi edilebilir olduğundan, erken tanı ve müdahale yaşam boyu olumlu bir etkiye sahip olabilir. Yüksek küresel yaygınlığı göz önüne alındığında, halk sağlığı perspektifinden %39'luk risk artışı düşük bir etki boyutudur. Bu önlenebilir faktörde küçük bir iyileştirmenin bu göz bozuklukların mutlak sayısında büyük bir azalmaya yol açacağı anlamına gelir. Diyabetli annelerin çocuklarında göz bozuklukları için erken tarama göz sağlığının korunmasında önemli bir rol oynayacaktır.' diye özetledi.

Medikaynak Referanslar

Diabetologia. New study reveals that children of mothers with diabetes during pregnancy have an increased risk of eye problems. ScienceDaily, 17 August 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler