Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Önceki çalışmalar, doğum öncesi bağışıklık sorunlarının çocuklarda şizofreni ve ilgili psikoz riskini artırabileceğini işaret etmiştir. Ancak bu çalışmalar, maternal bakteriyel enfeksiyon odağı sınırlı olan çalışmalardı. Bu konuyu açıklığa kavuşturmayı hedefleyen araştırmacılar, hamilelik sırasında maternal bakteriyel enfeksiyonun yetişkinlikte psikotik bozukluklara sahip çocuk riskini arttırdığını ve bu ilişkinin büyüklüğünün bulaşıcılık maruziyetinin şiddeti ve çocuğun cinsiyeti ile değiştiğini ileri sürdüler.

Araştırmacılar, Ortak Perinatal Proje ile 1959 ve 1966 yılları arasında kaydedilen kadınlar arasındaki 15.421 gebelikten elde edilen verileri prospektif olarak topladılar. Seçilen örneklem, doğrulanmış psikotik bozuklukları olan 116 çocuğu içermekteydi. Araştırmacılar, hamilelik sırasında maternal bakteriyel enfeksiyon ile sonraki 40 yıl boyunca psikoz riski arasındaki ilişkinin, çocukların cinsiyeti ile sınıflandırıldığı ve bildirilen ebeveyn ruhsal hastalığının varlığının eş değişkenler için ayarlanması ile ilişkili olduğunu tahmin ettiler.

Çalışmanın sonuçları incelendiğinde gebelik sırasındaki maternal bakteriyel enfeksiyonun, çocuklarda psikoz ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu (düzeltilmiş oran oranı = 1.8,% 95 CI = 1.2-2.7) ve bu durumun enfeksiyon şiddeti ve çocuğun cinsiyetine göre değiştiği tespit edildi. Multisistemik bakteriyel enfeksiyonun etkisi (düzeltilmiş oran oranı = 2.9,% 95 CI = 1.3-5.9), daha az şiddetli lokalize bakteriyel enfeksiyonun (düzeltilmiş oran oranı = 1.6,% 95 CI = 1.1-2.3) neredeyse iki katıydı. Erkeklerin, hamilelik sırasında herhangi bir bakteriyel enfeksiyona maternal maruz kalmadan sonra psikoz gelişme olasılığı kadınlardan anlamlı derecede daha yüksekti.

Riskli Gebeliklerdeki Enfeksiyonlar Hemen Tedavi Edilmeli

Çalışma bulguları, hamilelik sırasında maternal bakteriyel enfeksiyonun, çocuklarda psikotik bozukluklar için yüksek bir risk ile ilişkili olduğunu ve ilişkinin, enfeksiyon şiddeti ve çocuğun cinsiyetine göre değiştiğini göstermekteydi. Araştırmacılar çalışmaları ile elde ettikleri bu bulguların ek araştırma yapılmasını gerektirdiğini ve eğer bulgular çoğaltılırsa, gebe kadınlarda bakteriyel enfeksiyonun önlenmesi ve yönetilmesine odaklanan halk sağlığı ve klinik çabaların artırılacağını umduklarını belirttiler.

Bilim insanları bu ve diğer araştırmalara dayanarak yapabilecekleri en iyi şeyin, çocukları şizofreni için genetik risk altında olan kadınları dikkatle izlemek ve gebeliklerini mümkün olduğunca sağlıklı tutmak olduğunu düşündüklerini belirttiler ve bu kadınlardaki bakteriyel enfeksiyonların, uygun antibiyotiklerle hızlıca tedavi edilmesinin önemine dikkat çektiler.

Medikaynak Referanslar

Lee YH, Cherkerzian S, Seidman LJ, et al. Maternal Bacterial Infection During Pregnancy and Offspring Risk of Psychotic Disorders: Variation by Severity of Infection and Offspring Sex [published online ahead of print, 2019 Oct 4]. Am J Psychiatry. 2019;appiajp201918101206. doi:10.1176/appi.ajp.2019.18101206

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler