Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

(SARS-CoV-2) enfeksiyonları yaşlı yetişkinler ve erkekler arasında daha şiddetli olma eğilimindedir, ancak bu iki demografide artan ölüm oranının altında yatan mekanizmalar bilinmemektedir. Açık erişimli PLOS Biology dergisinde 8 Eylül 2020'de, Washington Üniversitesi'nden Nicole Lieberman ve Alexander Greninger ve meslektaşları tarafından yayınlanan bir çalışmada yaş ve cinsiyete bağlı olarak SARS-CoV-2'ye karşı değişen bağışıklık tepkilerinin viral yüke ve enfeksiyonun zaman sürecine bağlı olabileceğini öne sürülüyor.

COVID-19'un klinik belirtileri, virüsün sınırlı genetik çeşitliliğine rağmen, farklı hasta popülasyonları arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Araştırmacılar, farklı hasta demografileri arasında enfekte bireylerin (konakçıların) çeşitli yanıtlarını yönlendiren mekanizmaları daha iyi anlamak için 430 COVID-19 pozitif vakadan ve 54 negatif kontrolden toplanan swablardan viral RNA'yı çıkarıp sıraladılar. Bilim adamları daha sonra konakçıların antiviral ve immün tepkilerini enfeksiyon durumu, viral yük, yaş ve cinsiyete göre analiz ettiler.

Araştırmacılar, bağışıklık hücresi tepkilerinin enfeksiyonun başlamasını izleyen üç gün sonrasına kadar aktive olmadığını ve bağışıklık hücresi bileşiminin ve işlevinin, erkeklerde ve yaşlılarda işlevsiz bir antiviral tepkiyi düşündürecek şekilde viral yüklerle dalgalandığını buldular. Bu bulgular, SARS-CoV-2 için immünomodülatör tedavilerin geliştirilmesinde önemli etkilere sahip olsa da, araştırmacılar sistemik inflamasyon belirteçlerini doğru bir şekilde incelemek için hassas bir anatomik konum olmayan nazofarenksten swablar alındığı için ek çalışmalara ihtiyaç olduğunu söylemektedir.

SARS-CoV-2 pandemisinin başlangıcından beri erkekler kadar yaşlı bireylerde de yüksek ölüm oranları göze çarpmaktadır. Araştırmacılar ekliyor: "Toplu olarak, verilerimiz, SARS-CoV-2'ye konakçı yanıtlarının viral yüke ve enfeksiyon süresine bağlı olduğunu ve hastalığın ciddiyetine katkıda bulunabilecek yaş ve cinsiyete bağlı olarak gözlenen farklılıklar olduğunu göstermektedir."

Medikaynak Referanslar

Lieberman NAP, Peddu V, Xie H, Shrestha L, Huang ML, et al. (2020) In vivo antiviral host transcriptional response to SARS-CoV-2 by viral load, sex, and age. PLOS Biology 18(9): e3000849. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000849

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler