Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Multipl skleroz (MS), sürekli değişen ihtiyaçlarla insanları etkileyen karmaşık bir nörolojik hastalıktır. MS sağlık alanı, hastalığın immünolojik regülasyon bozukluğunun daha iyi anlaşılmasının, genişleyen bir dizi tedavi seçeneğine dönüştüğü, katlanarak büyüyen bir bilgi çağına girmiştir. En yüksek standartta bakım sağlamak için en son klinik ve araştırma gelişmelerinden haberdar olmak, yalnızca kararlı ve bilinçli bir iş gücü tarafından karşılanabilecek gerçek bir sorun oluşturmaktadır. Önümüzdeki on yıl içinde giderek büyüyen MS hastası popülasyonunun ihtiyaçlarının artacağı ve bu kronik, ömür boyu süren hastalığın yönetimine adanmış profesyonellerin sayısının daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, bu dinamik alanda klinisyenleri cezbetmek ve elinde tutmak için acil bir ihtiyaç vardır.

Multipl Skleroz Merkezleri Konsorsiyumu (CMSC), MS sağlık uzmanları ve araştırmacılar için önde gelen eğitim, öğretim ve ağ organizasyonudur. CMSC'nin misyonu, canlı ve çevrimiçi etkinlikler, araştırma hibeleri, teknik dergiler ve hedeflenen savunma çabaları da dahil olmak üzere, eğitim programlamaları ve akreditasyon yoluyla, kaliteli MS bakımını geliştirmektir. CMSC üye ağı, Birleşik Devletler, Kanada ve Avrupa'da 225 MS merkezinden ve 60 MS programından ve 7000'den fazla uluslararası sağlık bakım klinisyeni ve bilim adamı katmaktadır. Multipl Skleroz Merkezleri Konsorsiyumunun Kuruluşu (FCMSC), MS alanındaki hasta bakım hizmetlerinin, eğitimin ve araştırmaların büyümesi, geliştirilmesi ve sağlanmasını teşvik etmek, CMSC faaliyetlerini ve girişimlerini destekleyerek MS tarafından etkilenenlerin yaşam kalitesini yükseltmek misyonuyla 1999 yılında kurulmuştur. FCMSC ve CMSC, heyecan verici MS ve nöroimmünoloji alanına, yetenekli klinisyenleri çekmek için programlar ve kaynaklar oluşturulmasını amaçlamaktadır.

FCMSC, 23-24 Ocak 2015'te, Kuzey Amerika'nın dört bir yanından MS ve nöroimmünoloji ile ilgilenen, yetenekli iç hastalıkları ve nöroloji asistanlarını bir araya getirerek 2 günlük bir konferans olan "Mentorship Forum düzenlenmiştir. FCMSC Mentorluk Forumu, MS için uygun tanı ve yönetim stratejilerini belirlemeyi ve gelecekteki zorlukları öngörmeyi, MS'li hastaların bakımında klinisyenlerin ve araştırmacıların oynadığı hayati rolü tartışmayı, nöroimmünoloji ve MS'e ilgi duyan diğer eğitim profesyonelleri için içerik ve kaynak geliştirmeyi, alanında gelecekteki liderler için bir ağ kurmayı ve danışmanlık fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.

Forumdan elde edilen sonuçlar kayda değerdir ve kritik bilgi boşluklarını doldurmaktadır. Programın başarısı, kursiyerlerinin kariyer karar verme sürecinde etkin katılımını güçlendirmektedir. Gelecekte, FCMSC "Mentorship Forum nöroloji asistanlarının da ötesine geçerek tıp öğrencileri, MS üyeleri ve Kuzey Amerika'daki MS fakültesinin genişleyen bir ağını içerecek şekilde genişlemesi beklenmektedir. Bu pilot projenin bitiminde, FCMSC ve CMSC, ilgilerini ve MS nöroimmünoloji hakkındaki bilgilerini geliştirmeleri için, çeşitli sağlık bakım disiplinlerinden öğrencilerin katılımını umuyorlar. Bu çabaların nihai hedefleri, MS'li hastaların bakımında yetkinlik ve performansı arttırmak ve geleceğin işgücünü genişletmektir.

Medikaynak Referanslar

DeLuca et al. Cultivating the Multiple Sclerosis Workforce of the Future, Int J MS Care. 2017;19:123–130.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler