Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Flexner’in Kuzey Amerika’daki tıp eğitimi üzerine yazdığı raporun yüzüncü yılında, tıp okulları kendilerini gün geçtikçe artan köklü değişim baskısı altında buluyorlar. Peki, bu okullar, eğitim görevlerini nasıl icra ve revize etmelidir? Bu konuda, Amerikan Tıp Kolejleri Birliği, Howard Hughes Tıp Enstitüsü, Carnegie Vakfı ve en son olarak da Lancet Komisyonları gibi kuruluşlardan birçok yetkili görüşlerini belirtmiştir. Bu raporlar arasında dikkate değer ortak noktalar olmasına rağmen, her bir kurumun misyonuna ve bakış açısına bağlı olarak farklılıklar da vardır.

Iowa Üniversitesi’nden Dr. Peter Densen, yayınladığı yeni bir makalede, bu kuruluşların bahsettiği iyi niyetli alanlara geri dönmeyi değil, tıp eğitiminin gelecekteki bazı zorlukları hakkında kişisel bir görüş sunmayı amaçladı. ABD’deki tıp fakülteleri şu an, 2020 ve sonrasında mezun olup, uzmanlık eğitimini tamamlayıp, tıp uygulamaları yapacak öğrencileri etkileyecek müfredat değişiminin ortasındadır. Dr. Densen yayınladığı makale ile tıp fakülteleri için bazı eğitim zorluklarına ve çeşitli müfredat modellerinin artıları ve eksilerine kısa bir genel bakış sunup, müfredat organizasyonu için yeni bir şema önerdi.

2020 ve Sonrası Vizyonu

Dr. Densen’a göre günümüzde tıp eğitimi bir dönüm noktasındadır. Lisans, lisansüstü ve devam eden eğitim seviyelerinde benzersiz özellikler bulunsa da, her üç seviyenin de ortak yönleri özellikle ortaya çıkmakta ve tıp eğitiminin geleceği hakkında bilinçli karar vermenin temelini oluşturmaktadır. Makalede lisans tıp eğitiminin karşılaştığı iç ve dış zorlukların bazıları açıklanmaktadır. En önemli içsel zorluklar, hastalığın davranışın göreceli olarak dışlanmasına, yatan hastaya karşı ayakta hasta eğitimine ve araştırmalarını moleküler ya da moleküler düzeyde yoğunlaşmış bir fakültenin etkilerine odaklanmayı içerir. Dış faktörler arasında bilgideki üstel büyüme, ilgili teknolojik ("statükoyu yıkıcı") yenilikler ve toplumsal değişimler vardır. Bu zorlukların üstesinden gelmek, mevcut öğrencilerin kariyerlerine başlayacağı dönemde yani 2020 ve ötesinde bir gözle belirleyici kurumsal liderlik gerektirmektedir. Makale, bu zorlukların çoğuna hitap eden ve sağlam eğitim ilkelerini içeren hastalık mekanizmalarına dayanan bir tıp eğitimi müfredatı için spiral model bir format sunmaktadır.

Araştırmacıya göre, özetle, tıp eğitimi misyonunun gelişimi, hem bugün hem de yarın için değil, aynı zamanda mevcut öğrencilerin tıp uygulamalarına başlayacağı, bu yüzyılın üçüncü on yılı için net bir vizyonla, hem iç hem de dış zorlukları ele alan kesin kurumsal liderlik gerektirmektedir.

Medikaynak Referanslar

Densen P Challenges and opportunities facing medical education. Trans Am Clin Climatol Assoc. 2011;122:48-58.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler