Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerikan Kalp Derneği 2020 Stratejik Etki Hedefleri, sigara, vücut ağırlığı, fiziksel aktivite, diyet, plazma glukoz seviyesi, plazma kolesterol seviyesi ve kan basıncı olmak üzere 7 sağlık ölçütünü değerlendirerek genel kalp-damar sağlığı alanında bir iyileşmeyi hedeflemektedir.

Yapılan yeni bir çalışmada 2006, 2008 ve 2010 yıllarındaki kardiyovasküler sağlık skoru ile değerlendirilen zaman içindeki genel kardiyovasküler sağlık yörüngelerinin, daha sonraki kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkili olup olmadığı incelendi.

Kohortta, 74.701 Çinli yetişkin 2010 veya öncesinde miyokard enfarktüsü, felç ve kanser tanısı olmayan yetişkinler vardı. Bu çalışmada, 2010'dan 2015'e kadar kardiyovasküler hastalık riskini tahmin etmek için 2006'dan 2010'a kardiyovasküler sağlık skoru yörüngeleri geliştirildi. Verilerin analizi 1 Ocak 2006'dan 31 Aralık 2015'e kadar gerçekleştirildi. 2006-2010 döneminde kardiyovasküler sağlık skoru önerilerini hibrit bir model kullanılarak belirlendi.

Ana Sonuçlar ve Ölçütler 2010-2015 döneminde meydana gelen kardiyovasküler hastalık olayları (miyokard enfarktüsü ve inme), tıbbi kayıtların incelenmesiyle doğrulandı. Kardiyovasküler sağlık skoru yörüngeleri kötü (0 puan), orta (1 puan) ve ideal (2 puan) olarak puanlanan 7 kardiyovasküler sağlık ölçümü kullanılarak belirlendi. Toplam puan 0 (en kötü) ile 14 (en iyi) arasında değişiyordu. Temel kardiyovasküler sağlık skoruna ve zaman içindeki paternlere dayanarak, düşük kararlı, orta derecede artan, orta derecede azalan, yüksek derecede stabil I ve yüksek derecede stabil II olmak üzere 5 yörünge kategorize edildi.

Gelecekteki Kalp Sağlığı ile İlişkili

Çalışmaya dahil edilen 74.701 yetişkinin başlangıçta ortalama yaşları 49,6’ydı, 58.216'sı (%77,9) erkek ve 16.485'i (%22,1) kadındı.

2006'dan 2010'a kadar;

  • düşük stabil (n = 4.393; aralık, 4,6-5,2),
  • orta dereceli artan (n = 4.643; ortalama 5,4 ila 7,8 arasındaki artış),
  • orta dereceli azalan (n = 14.853; ortalama 7,4'ten 6,3'e düşüş),
  • yüksek stabil I (n = 36.352; aralık, 8,8-9,0) ve
  • yüksek stabil II (n = 14.461; aralık, 10,9-11,0)

beş kardiyovasküler sağlık skoru yörüngesi tanımlandı.

Beş yıllık takipte 1.852 kardiyovasküler hastalık vakası tespit edildi. Düşük stabil yörüngeye göre, yüksek stabil II yörünge, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir, iş, alkol alımı ve başlangıçta serum yüksek hassasiyetli C-reaktif protein konsantrasyonu ayarlandıktan sonra, daha düşük bir kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkilendirildi (tehlike oranı, 0,21).

Araştırmacılar, kardiyovasküler sağlık önerilerinin, daha sonraki kardiyovasküler hastalık riskiyle ilişkili olabileceğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Shouling Wu, Shasha An, Weijuan Li et al. Association of Trajectory of Cardiovascular Health Score and Incident Cardiovascular Disease, JAMA Netw Open. 2019;2(5):e194758. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.4758

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler