Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Çin'de yapılan bir araştırma, tecrübeli ellerde robotik total gastrektominin cerrah ve hasta için avantajlara sahip olmasına karşın geleneksel laparoskopik cerrahiden daha pahalı olduğunu göstermiştir. Fuzhou'daki Fujian Tıp Üniversitesi Union Hastanesi'nden Dr. Qi-Yue Chen ve meslektaşlarının raporuna göre, çalışma, karmaşık, minimal invaziv mide kanseri (GC) cerrahisinde robotik sistemin, yüksek hacimli uzman kurumlarda deneyimli cerrahlara daha hassas bir operasyon ortamı sağlayabileceğini ve cerrahi yükü azaltabileceğini göstermiştir. Dahası araştırmacılar, robotik cerrahinin hastalara laparoskopik cerrahiden daha aşağı olmayan radikal bir tedavi ve ameliyat sonrası daha hızlı iyileşme sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca ekip, radikal gastrektomide robotik sistemlerin geliştirilmesinin, hastalar ve deneyimli cerrahlar için karşılıklılığının teşvik edebileceğini bildirmişlerdir. Klinisyenler, robotik sistemlerin total gastrektomi üzerindeki etkisinin belirsizliğini koruduğuna dikkat çekmişlerdir. Çalışmada GC için robotik total gastrektomi (RTG) ve laparoskopik total gastrektominin (LTG) kısa vadeli sonuçları, cerrahi yükü ve teknik performansı karşılaştırılmıştır. Araştırmacılar ileriye dönük çalışmalarının, 2018 ve 2020 yılları arasında RTG (da Vinci Si robotik sistemi kullanılarak) yapılan gelişmiş proksimal GC'li 48 hastayı ve LTG uygulanan 96 hastadan oluşan eğilim skoru eşleştirilmiş bir grubu içerdiğini bildirmişlerdir. Ekip, RTG’nin, LTG'den daha az intraoperatif kan kaybını ve önemli ölçüde daha fazla perigastrik lenf nodunun geri kazanılmasıyla ilişkilendirildiğini rapor etmiştir.

Genel cerrahi için ortalama hata sayısı

Çalışmada RTG ve LTG grubunda postoperatif komplikasyonlar veya ciddiyet açısından anlamlı fark bulunmamış olmakla birlikte genel cerrahi için, ortalama hata sayısının RTG ile LTG'den daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Ortalama yan etki sayısı ve ortalama düzeltme sayısının gruplar arasında karşılaştırılabilir düzeyde olduğu bildirilmiştir. LTG ile karşılaştırıldığında, RTG’nin daha yüksek bir teknik beceri puanına ve daha düşük bir ameliyat görevi yük endeksine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar, RTG’nin cerrahların durumsal stresi, görev karmaşıklığını ve fiziksel taleplerini önemli ölçüde düşürdüğünü bildirmişlerdir. Bir maliyet analizi, RTG'nin LTG'den daha yüksek toplam ortalama maliyet ve toplam dolaylı ortalama maliyetle ilişkili olmasına karşın toplam doğrudan maliyetin daha düşük olduğunu göstermiştir. Yazarlar, bildikleri kadarıyla, bunun, GC'li hastalar için cerrahi sonucu, teknik performansı ve robotik ve LG'nin cerrahi yükünü karşılaştıran ilk prospektif çalışma olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar, sınırlamalar nedeniyle, çalışmanın yalnızca tek bir merkezdeki hastaları içerdiğini ve uzun vadeli sonuçlara ilişkin verilerin mevcut olmadığını ifade etmişler, ayrıca tüm cerrahi işlemlerin kıdemli genel cerrahlar tarafından yapıldığına ve sonuçların farklı deneyim seviyelerindeki cerrahlarla farklı olabileceğine dikkat çekmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Reuters Staff, Robotic Total Gastrectomy Pricier, but Has Some Advantages Over Traditional Laparoscopic Approach,  Medscape, Feb 15, 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler