Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yüksek gelir sayesinde sağlığın ve yaşam memnuniyetinin iyileştirilmesi de dahil olmak üzere bir çok fayda elde edilebilir, ancak bu daha fazla mutluluk ile ilişkili midir? Sonuçta, çoğu insan parayı çok değerli bir ürün olarak görüyor ancak bazı araştırmalar bunun gerçek olmayabileceğini gösteriyor ve birçok açıdan paranın mutlaka mutluluk sağlayacağı anlamına gelmiyor. Amerikan Psikoloji Birliği tarafından yayınlanan araştırmaya göre, daha fazla para kazananlar kendilerini ilgilendiren daha olumlu duygular yaşarlar, diğer taraftan ise daha az para kazananlar daha fazla zevk alırlar ve insanlarla daha iyi bağlar kurarlar.

Yedi Farklı Duyguya Yönelik Sorular Soruldu

Araştırmacılar, ulusal olarak temsili 1,519 kişinin bir örneğini araştırdılar. Katılımcılara hane halkı gelirleri soruldu ve eğlence, dehşet, merhamet, hoşnutluk, heyecan, sevgi ve gurur olmak üzere mutluluk çekirdeğini oluşturduğu düşünülen yedi farklı duyguyu deneyimleme eğilimlerini ölçmek için tasarlanmış bir dizi soruyu yanıtladı. Sosyoekonomik yelpazenin üst ucundaki katılımcılar, kendilerine odaklı, özellikle de memnuniyet ve gurur (ve eğlence gibi) duygular yaşamaya daha büyük bir eğilim bildirdiler. Gelir ölçeğinin alt ucundaki bireylerin, başkalarına odaklanan duygulara, yani merhamet ve sevgiye maruz kalma olasılıkları daha yüksek bulundu. Daha yoksul bireyler de çevrelerindeki dünyadan daha fazla güzellik yaşadıklarını bildirdiler. Araştırmacılara göre, heyecan için belirgin bir fark yoktu.

Zenginlik ve Mutluluk Farklı Kavramlar

Araştırmacılara göre bu bulgular, zenginliğin mutlaka mutluluk ile ilişkili olmadığını gösteriyor. Elinizde bulunan servet sizi farklı mutluluk durumlarına yatkınlaştırıyor. Zengin olan kişiler, başarılarında, statülerinde ve bireysel başarılarında daha pozitiflik bulabilirken, daha az zengin kişi, başkaları ile ilgilenme ve bunlarla bağlantı kurma becerisi gibi ilişkilerinde daha fazla pozitiflik ve mutluluk buluyor. Araştırmacılar, bu farklılıkların yüksek gelirli bireylerin bağımsızlık ve kendi kendine yeterli olma arzusundan kaynaklandığına inanırken, diğer odaklı duygular düşük gelirli bireylerin daha tehditkâr ortamlarla baş etmeye yardımcı olması için diğerleriyle daha birbirine bağımlı bağlar kurmalarına yardımcı oluyor.

Medikaynak Referanslar

Piff PK et al. Wealth, Poverty, and Happiness: Social Class Is Differentially Associated With Positive Emotions. Emotion, December 2017 DOI: 10.1037/emo0000387

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler