Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Genç başlangıçlı kolorektal kanserden (KRK) kurtulan hastalar arasında yapılan kapsamlı bir araştırma, bu hastalarda hastalığın sıklıkla yanlış teşhis edildiğini ortaya koydu. Bu bilgi, daha sonra hastalık teşhis edildiğinde neden sıklıkla ilerlemiş olduğunu açıklayabilir. Bulguların sunulmasıyla, bir hasta derneği olan Kolorektal Kanser İttifakı'nın medikal direktörü Ronit Yarden, kabızlık, kilo kaybı ve halsizlik gibi semptomların spesifik olmaması nedeniyle, herhangi bir hastada KRK tanısının zor olduğunu öne sürdü. Aarden'den yapılan açıklamada, "Yaşlı yetişkinlerde görülme sıklığının azalmasına rağmen, son yıllarda genç yetişkinler arasında kolorektal kanser insidansında hızlı ve endişe verici bir artış oldu." denildi. Yarden, "Genç hastalarda artan insidansın nedenini henüz bilmiyoruz ve sağlık hizmetleri sağlayıcıları arasında bu eğilim hakkında çok az farkındalık var dedi. "Genç hastalarda KRK'nin oluşabileceği konusundaki farkındalık eksikliği, yanlış teşhise katkıda bulunuyor gibi görünüyor dedi. Kolorektal kanser uzmanı Alan P. Venook, bulgulara ilişkin kendi görüşlerini dile getirdi. Venook, "Çalışmanın gözlemleri şaşırtıcı değildir ve KRK tanısı konulan mutlak genç hasta sayısının artması sıkıntı yaratıyor." dedi. Bununla birlikte, Venook yanlış tanı veya tanıdaki gecikmenin genç hastalarda daha ileri bir aşamada bulunan hastalıkla ilişkili olduğu konusunda hemfikir değildi. "Hastaların semptomları varsa, bunun nedeni zaten ilerlemiş bir hastalığa sahip olmalarıdır, bu nedenle genç hastalara ilerlemiş hastalıkla daha sık tanı konması şaşırtıcı değildir" dedi.

Erken evre hastalığın 50 yaşından büyük bireylerde teşhis edilmesinin sebebi, taramanın 50 yaşında başlamasını öneren tarama kılavuzları nedeniyledir. Kolonoskopinin, hastalık belirtisi göstermeyen dışarıdan sağlıklı görünen erişkinlerde erken evre hastalığı yakaladığını söyledi. Bir başka gözlem, anketin sosyal medya aracılığıyla ve örnekleme önyargısını getirebilecek olan ve çalışmanın sınırlı olduğu Kolorektal Kanser İttifakı web sitesi aracılığıyla yapılmış olmasıydı. Venook, "Bu durumda araştırmaya yalnızca sosyal medya meraklısı olanlar katılabilir dedi. Kolorektal Kanser İttifakı tarafından yürütülen araştırmanın amacı, klinik, psikososyal, finansal ve yaşam kalitesi deneyimleri hakkında bilgi toplamaktı. Anket 1195 kişi tarafından tamamlandı. Ankete katılanların % 57'sine 40-49 yaş arasında, % 33’üne 30-39 yaşları arasında tanı konuldu. Hastaların sadece % 8'ine Lynch sendromu tanısı kondu. Anket, hastaların % 71'ine ileri evre hastalık (evre III veya IV) tanısı konduğunu ortaya koydu. Bu, Amerikan Kanser Birliği’nin, yaşlı hastalarda KRK’nin erken bir aşamada teşhis edildiği gözleminin aksinedir. Anket ayrıca, hastaların ve hayatta kalanların % 63'ünün doktorlarını ziyaret etmeden önce 3-12 ay beklediklerini çünkü semptomlarının KRK ile ilişkili olduğunu bilmediklerini ortaya koydu. Sık görülen semptomlar kabızlık (% 50), rektal kanama (% 50), şişkin karın (% 43), kanlı dışkı (% 39), karın ağrısı (% 36) ve yorgunluk (% 31) idi. Hastaların çoğu başlangıçta yanlış tanı konduğunu; % 67'si en az iki doktora göründüğünü, bazıları ise kesin bir KRK tanısı konmadan önce dörtten fazla doktora göründüğünü bildirdi. Yanlış tanılarda hemoroid, irritabl barsak hastalığı, anemi ve divertikülit vardı. Yarden, "Kolorektal kanserin her yaşta olabileceğini ve yaşlıların hastalığı olmadığını gençlerin bilmesi gerekiyor. Herkes vücudunu dinlemeli ve iyi hissetmiyorsa, test edilmek üzere doktora gitmelidir. " dedi. Venook doktorların gençlerde kansere bakmadığını söyledi.Venook, " Kanser tipik olarak yaşlı hastalığı olarak görülmektedir, bu nedenle yanlış teşhis şaşırtıcı değildir " dedi. John D. Carpten, bu araştırmanın önemli yönlerinden birinin tarama politikası etkileriyle ilgili olduğunu belirtti, çünkü mevcut kılavuzların çoğu 50 yaşından büyük bireyler için tarama yapılmasını öneriyor.

Yeni tarama araçlarına ihtiyaç var

Geçen yıl Amerikan Kanser Derneği, KRK taraması için başlangıç ​​yaşını düşürdü. 22 halk sağlığı ve hasta savunuculuğu grubundan oluşan bir koalisyon, ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü’nün daha önce bildirdiği gibi başlangıç ​​yaşını 45’e düşürmesi için kampanya yürütüyor. Venook, tarama başlangıç ​​yaşını 5 yıl düşürmenin fark yaratmayacağını, çünkü giderek artan KRK'nin 40 yaşın altındaki yaştaki yetişkinlerde bile teşhis edildiğini belirtti. Venook, "Kolonoskopi riski önemsiz değildir ve bu nedenle kuralların dışında rutin olarak gerçekleştirilemez" dedi. Venook ayrıca, kolonoskopiden daha fazla özgünlüğe sahip yeni tarama araçlarına ihtiyaç duyulduğunu da belirtti. Üçüncü yıllık anketin sonuçları şu anda Koalisyon Kanser İttifakı web sitesinde mevcuttur. Yarden, AACR toplantısında ek görüş ve analizlerin sağlanacağını belirtti.

Medikaynak Referanslar

Young onset colorectal cancer patients are diagnosed with advanced disease after multiple misdiagnoses onit I. Yarden, Kim L. Newcomer, Never Too Young Advisory Board, Colorectal CancerAlliance. Colorectal Cancer Alliance, Washington, DC

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler