Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kolorektal kanserin (KRK) genç hastalarda görülme sıklığı artıyor. Erken yaşta başlayan vakalardan bazıları kalıtsal faktörlerle açıklanabilirken büyük kısmı spontan biçimde ortaya çıkıyor.

Yakın zamanda yayınlanan yeni bir çalışmada genç yaştaki kolorektal kanser hastalarındaki tümörlerin yaşlı hastalardakilerden moleküler olarak farklı olabileceği ve bu farkların genç hastaların tümörlerindeki genler ile bağlantılı olduğu saptandı.

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden Dr. Andrea Cercek ve ekibi, 50 yaş altı 126 hasta ve 50 yaş ve üzeri 368 hastanın tümörlerinde gerçekleştirdiği genetik mutasyon analizini tarif etti.

Dr. Cercek "Hastalığın erken başladığı grupta 154 genin olması gerekenden daha az metillendiğini saptadık. Kanserde genlerin hem olması gerekenden daha az (hipometilasyon) hem de daha fazla (hipermetilasyon) metillenmesine rastlanır. Ayrıca, daha genç hastalarda metilasyon artışının yaşla birlikte arttığını ve bu yoğunlaşmanın normal dokuda doğal yolla oluşandan daha fazla olduğunu da belirledik. Bu grupta böyle farklı bir moleküler arka planın bulunması, bizi cesaretlendirerek gelecekte bu hastalar için tedavileri bireysel olarak düzenleyebileceğimiz ve onlardaki sonuçları iyileştirmek amacıyla bu süreçleri önleyebileceğimiz veya yavaşlatabileceğimize inanmaya sevk etmektedir." diyerek elde ettikleri bulguların önemine dikkat çekti.

Dr. Cercek genç yaşta başlayan KRK'li hastalar için daha iyi tedaviler geliştirebilmek ve onların genel sağ kalımını ve yaşam kalitelerini iyileştirebilmek için bu hastaların tümörlerinin moleküler ve epigenetik karakterizasyonu üzerinde araştırmalara devam etme ümidini taşıdıklarını belirtti.

Medikaynak Referanslar

Kayna​k:  Science Daily, http://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150927115522.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler