Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Günümüzde ev içi havada alerjenleri ve toz parçacıklarını uzak tutmak için HEPA hava filtreleri kullanılmaktadır. Bununla birlikte bazı tehlikeli bileşikler bu filtrelerde takılmayacak kadar küçüktür. Klorlu suda küçük miktarlarda bulunan kloroform veya benzinin bileşeni olan benzen gibi küçük moleküller evde su kaynattığımızda veya araçlarımızı eve yakın park ettiğimizde evlerimizde zamanla birikir. Yapılan önceki çalışmalar hem benzen hem de kloroformun uzun süreli maruziyetini kanserle ilişkili olduğunu göstermiştir. Gelişmiş ülkelerin kentsel ev içi havası genellikle formaldehit, benzen ve kloroform gibi uçucu organik kanserojen madde ile kirlenir. Bu nedenle evlerde VOC'lerin temizlenmesi için pratik ve sürdürülebilir bir teknolojiye ihtiyaç vardır.

Vücudumuzda 2E1, benzeni fenol adlı bir kimyasal haline ve kloroformu karbon dioksit ve klorür iyonlarına dönüştürür. Fakat 2E1 karaciğerlerimizde bulunur ve alkol içtiğimizde aktifleşir. Bu nedenle havadaki kirleticileri işlememize yardımcı olamaz.

Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kloroform ve benzeni ortamdaki havadan uzaklaştırmak için, insanlar dahil tüm memelilerde bulunan sitokrom P450 2E1 veya kısaca 2E1 adlı proteini kullanmaya karar verdiler. Bilim insanları bu reaksiyonu insan vücudunun dışında, 'yeşil karaciğer' kavramının bir örneği olan bir bitkide gerçekleştirmeyi düşündüler. Bitkiler besinlerini üretmek için karbondioksit ve klorür iyonlarını ve hücre duvarlarının bileşenlerini yapmak için fenol kullandıklarından 2E1, bitki için de faydalı olacaktı. Araştırmada bu amaçla yaygın bulunan bir ev bitkisinin (salon sarmaşığı) genetiği değiştirildi.

Araştırmacılar, 2E1'in farklı bir formunu yapmak için talimatlar veren genin sentetik bir versiyonunu yaptılar. Daha sonra her hücrede bu genin proteininin eksprese edilmesi için gen salon sarmaşığının içine yerleştirildi. Modifiye edilmiş bu bitki, bu bileşikleri bitkilerin kendi büyümelerini desteklemek için kullanabilecekleri moleküllere dönüştüren 2E1’i eksprese etmeyi başardı.

6 Günde Kloroform Tamamen Ortadan Kayboldu

Araştırmacılar daha sonra genetiği değiştirilmiş bitkilerin normal salon sarmaşıklarına kıyasla kirletici maddeleri havadan ne kadar temizleyebileceğini test ettiler. Her iki bitki türü de cam tüplere kondu ve her bir tüpe benzen veya kloroform gazı eklendi. 11 gün boyunca, her bir kirleticinin konsantrasyonunun her tüpte nasıl değiştiği takip edildi.

Genetiği değiştirilmemiş bitkiler için, her iki gazın konsantrasyonu zamanla değişmedi. Ancak, modifiye edilmiş bitkilerin olduğu tüplerde kloroformun konsantrasyonu, üç gün sonra %82 oranında azaldı ve altıncı günde neredeyse tespit edilemez düzeye geldi. Benzer şekilde; benzen konsantrasyonu da genetiği değiştirilmiş bitki şişelerinde azaldı. Sekizinci güne kadar, benzen konsantrasyonu yaklaşık %75 oranında düştü.

Araştırmacılar, kirletici seviyelerindeki bu değişiklikleri tespit etmek için, evlerde bulunanlardan çok daha yüksek kirletici konsantrasyonları kullandılar. Ancak, aynı zaman dilimi içerisinde ev seviyelerinin daha hızlı olmasa da benzer şekilde düşmesini bekliyorlar. Transgenik bitkiler kullanan biyofiltrelerin, uçucu organik kanserojen maddeleri ev havasından uygun oranlarda çıkarabileceğini düşünüyorlar.

Medikaynak Referanslar

Long Zhang, Ryan Routsong, Stuart E. Strand. Greatly Enhanced Removal of Volatile Organic Carcinogens by a Genetically Modified Houseplant, Pothos Ivy (Epipremnum aureum) Expressing the Mammalian Cytochrome P450 2e1 Gene. Environmental Science & Technology, 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler