Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

UT Southwestern araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, kistik fibrozise neden olan gendeki bir mutasyonun, Duchenne kas distrofisi (DMD) olanlarda kalp fonksiyonunun azalmasını hızlandırabileceğini öne sürmektedir. Journal of the American Heart Association'da yakın zamanda çevrimiçi olarak yayınlanan bulgular, doktorların bu popülasyonda kalp fonksiyonunu korumak için yeni stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilir ve bu da potansiyel olarak hastaların yaşamlarını uzatabilir.

X kromozomundaki bir mutasyonun neden olduğu DMD, dünya çapında her 3.500 ila 5.000 erkek çocuktan 1'ini etkilemektedir. Bu mutasyon, kas hücrelerini hasardan koruyan bir protein olan distrofinin üretilememesi ile sonuçlanmakta ve bu durum da ilerleyici kas zayıflığına neden olmaktadır. Araştırmacılar DMD'li hastaların çeşitli nöromüsküler ve akciğer komplikasyonlarından muzdarip olsalar da, genellikle 35 yaşından önce ölüm nedeninin tipik olarak kardiyomiyopati veya kalp kası zayıflığı olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan çalışmalar tüm DMD hastalarının sonunda kardiyomiyopati geliştirdiğini göstermiştir. Ancak, özellikle DMD ve diğer nöromüsküler bozuklukları olan hastalar için bir kardiyoloji kliniği işleten, UTSW'de dahili tıp kardiyoloji bölümünde doçent olan Pradeep Mammen, kardiyomiyopatinin ne kadar erken geliştiği ve ne kadar ilerleyici tezahür ettiğinin önemli ölçüde farklılık gösterdiğini ve bu değişkenliğin nedeninin bilinmediğini belirtmiştir.

Bununla birlikte, Mammen ve meslektaşları, DMD hastalarında kalp fonksiyonunu sinerjik olarak kötüleştirebilecek ve altta yatan kardiyomiyopatiyi hızlandıran ek bir genetik varyasyondan şüphelendiklerini belirtmişlerdir. Bu etkiye sahip olabilecek genetik varyantları araştırmak için Mammen ve ekibi, kliniklerinden DMD'li 22 erkek hastayı ve çoğu hasta anneleri olmak üzere 12 kadın taşıyıcıyı çalışmaya dahil etmişlerdir. Çalışmada bu gönüllülerin 32'sinde kardiyak manyetik rezonans görüntüleme (cMRI), ekokardiyografi veya kardiyak bilgisayarlı tomografi kullanılarak kardiyak fonksiyon değerlendirilmiştir. Her gönüllünün ayrıca, kardiyak fonksiyonun ek belirteçlerini kontrol etmek ve vücuttaki tüm protein üreten genleri okuyan bir genetik test olan tam ekzom dizilimi gerçekleştirmek için kan örneği gönderdiği bildirilmiştir. En kötü kalp fonksiyonuna sahip DMD hastalarında, araştırmacılar kardiyomiyopatilerini şiddetlendirebilecek birkaç aday gen belirlediler.

DMD'li hastalar için kalp fonksiyonunu korumaya yardımcı olacak yollar

Araştırmacılar özellikle, "yanlış anlamlı" mutasyon olarak bilinen kistik fibroz transmembran düzenli (CFTR) geninin tek ünitesindeki bir anahtarın, kalp hücrelerindeki rolü nedeniyle göze çarptığını belirtmişlerdir. Her iki vücut kopyası da farklı bir karakteristik mutasyon taşıdığında kistik fibroza neden olan bu gen, kalp hücrelerinde bikarbonatın içeri girmesine izin veren ve hücre elektrolit seviyelerini düzenleyen kanallar oluşturmaktan sorumludur. Araştırmacılar bu genin tek bir kopyasında yanlış anlam mutasyonu olan DMD hastalarının, daha büyük uç diyastolik hacmi ve N Terminal proB tipi natriüretik peptid adı verilen bir kan proteininin daha yüksek seviyeleri dahil olmak üzere, olmayanlara kıyasla daha kötü kalp fonksiyonunun çeşitli belirteçlerine sahip olduğunu belirtmişlerdir. Mammen, bu CFTR mutasyonunun etkilerini nasıl ortaya koyduğu bilinmemekle birlikte, bu hastaları tedavi eden doktorların, daha genç yaşta daha agresif kardiyak bakıma ihtiyaç duyan DMD hastalarını belirlemek için sonunda bu mutasyonu test edebileceğini ifade etmiştir. Günümüzde DMD hastaları, kardiyomiyopati geliştikçe ve kötüleştikçe, ilaçlardan (ACE inhibitörleri, beta blokerleri ve mineralokortikoid reseptör agonistleri dahil) sol ventriküler destek cihazlarına kadar çeşitli müdahaleler almaktadır. Araştırmacılar hastaların tipik olarak genç yaşlarından 20'li yaşların başlarına kadar kardiyak bakım almaya başlasa da, CFTR mutasyonunu taşıyan hastaların, kalp hasarını önlemek için agresif bakıma daha erken başlamaktan fayda görebileceğini belirtmişlerdir. Alfred W. Harris, M.D., Kardiyoloji Profesörü olan Mammen, zaman içinde kalp fonksiyonunu korumaya yardımcı olacak yollar bulmanın, DMD'li hastalar için yeni umutlar sunabileceğini ifade etmiştir.

Medikaynak Referanslar

Emily Henderson, B.Sc, Genetic mutation may accelerate heart function decline in DMD patients, UT Southwestern Medical Center, Nov 4 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler