Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Genetik faktörler günlük diyalize giren hastalar için kardiyak arrest riski oluşturabilirler. Diyaliz popülasyonunda kardiyak arrest riski yılda %5'tir, bu nedenle araştırmacılar, son evre böbrek yetmezliğinde kardiyak arresti haber veren belirteçlerin keşfedilmesinin nefroloji pratiğini değiştirebileceği görüşündeler.

Amerikan Nefroloji Derneği Dergisi'nde yayınlanan çalışmaya göre; diyalize giren, genetik akrabalığı olan ve birlikte yaşamayan aile üyelerinde kardiyak arrest riski; diyalize giren, fenotipik açıdan eşleştirilmiş, akraba olmayan kontrol hastalarına göre %88 daha fazladır. Araştırmacılar, çalışmaya katılan aile çiftlerinde her iki üyenin de kardiyak arrest nedeniyle ölme oranının %4,3 olduğunu, kontrol çiftlerinde ise bu oranın %2,6 olduğunu saptadılar. Aynı araştırmacılar birlikte yaşayan ve genetik akrabalığı olan aile üyelerinde kardiyak arrest riskinin, akraba olmayan diyaliz hastalarına göre %66 daha fazla olduğunu hesapladılar. Buna karşın, birlikte ve aynı yerde yaşayan , genetik akrabalığı olmayan ve diyalize giren eşlerde kardiyak arrest riskinde bir artışa rastlanmadı. Araştırmacılara göre, diyalize giren hastalarda aile öyküsü ölümcül kardiyak arrest riskinde yaklaşık %70 oranında anlamlı bir artışa neden oluyor.

Medikaynak Referanslar

Kaynak: Medscape,  http://www.medscape.com/viewarticle/843315

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler