Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Anaplastik lenfoma kinaz genini (ALK) içeren kromozomal translokasyonlar, küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinin (KHDAK)% 3-5'inde bulunur. ALK pozitif akciğer kanseri tedavisinde son yıllarda yeni ajanlar geliştirilmeye başlandıysa da klinik araştırmalar dışında gerçek yaşam verisi çok sınırlıdır. Fransa merkezli yapılan yeni bir retrospektif çalışmada gerçek hayatta ALK translokasyonları (ALK +) bulunan KHDAK'lı hastaların klinik özellikleri ve tedavi yöntemleri araştırıldı. Çalışma çok merkezli, gözlemsel, retrospektif bir dizayna sahip olup, Ocak 2012 ile Aralık 2014 arasında katılımcı merkezlerde teşhis edilen ALK pozitif tüm KHDAK hastalarını kapsadı.

Çalışmaya katılan 31 merkez, 132 hasta hakkında veri bildirdi ve bunların% 51'i (n = 67) erkekti. Medyan yaş 60.1 ± 14.5 (standart sapma) yıl olarak hesaplandı. Teşhis sırasında% 89 hastanın (n = 106/119) performans durumu 0/1 olup, % 79’u (n = 103/130) sigara içmemiş veya önceden içmiş ve bırakmıştı. Tümörlerin % 93'ünde (n = 97) adenokarsinom histolojisi varken %74 (n = 97) /% 19 (n = 25) /% 7 (n = 10) tanıda hastalık evreleri IV / III / I-II şeklindeydi. Eşlik eden mutasyonlar arasında EGFR (n = 2), BRAF (n = 2), KRAS (n = 1) ve HER2 (n = 1) bulunmaktaydı.

Evre IV KHDAK (n = 97) olan hastaların% 96'sına, birinci basamak tedavi olarak % 75 kemoterapi ve % 21 ALK tirozin kinaz inhibitörü (TKİ) kullanılmıştı. Yanıt oranı %42, hastalık kontrol oranı %64 ve PFS 7.5 ay olarak hesaplandı. İkinci basamak tedavide ise %28 kemoterapi ve % 72 ALK TKİ kullanıldı. İkinci basamak içinse yanıt oranı %43,4, hastalık kontrol oranı %70 ve PFS 4,7 ay olarak hesaplandı. 2 yıllık OS% 56.7 (% 95 CI 45.5-70.4%) olup medyan OS’ye ise erişilemedi. Bu gerçek yaşam analizinin sonuçları, KHDAK hastalarından ALK translokasyonuna sahip olanların prognozunun, tüm KHDAK popülasyonundan daha iyi olabileceğini düşündürmektedir, ancak elde edilen sonuçlar, klinik çalışmalarda yer alan ALK + KHDAK hastalarından daha kötüdür.

Medikaynak Referanslar

Auliac JB et al. Non-Small-Cell Lung Cancer (NSCLC) Harboring ALK Translocations: Clinical Characteristics and Management in a Real-Life Setting: a French Retrospective Analysis (GFPC 02–14 Study). Target Oncol. 2017 Jul 31. doi: 10.1007/s11523-017-0520-7. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler