Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

DNA'mızda bulunan plana uygun olarak, insan hücreleri belirli işlevleri yerine getiren proteinler üretir. Bu süreçte önemli bir adım, DNA'nın okunması ve bilginin mRNA'ya kopyalanmasıdır. Viyana Tıp Fakültesinin önemli katılımıyla yürütülen çok merkezli bir çalışmada PHF3 adlı özel bir proteinin transkripsiyonda önemli bir rol oynadığı ilk kez gösterilmiştir: RNA polimeraz II (POL II) enzimine bağlanması okuma sürecini düzenler. PHF3, SPOC alanı adı verilen yüzeyindeki belirli bir bölge aracılığıyla POL II'ye bağlanır. SPOC kusurluysa veya yoksa, PHF3 bağlanamaz ve nöron üretiminde hata meydana gelir. Bu, otizmin ve glioblastomun nedenlerinden biri olabilmektedir.

Nature Communications dergisinde yayınlanan makale, PHF3 proteinine odaklanmaktadır. Otizmli insanların sıklıkla PHF3'te mutasyonlar sergiledikleri ve glioblastomlarda (en yaygın malign beyin tümörü) PHF3 düzeyinin çok düşük olduğu bilinmektedir.

Çalışma lideri, Max Perutz Laboratuvarında moleküler biyolog olan ve Eylül 2021'den beri Viyana Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nde çalışan Dea Slade 'PHF3'ün bir transkripsiyon faktörü olduğunu ve SPOC alanı aracılığıyla POL II'ye bağlandığını gösteren ilk araştırma ekibiyiz ve ayrıca proteinin SPOC alanı yoluyla nöronal farklılaşmayı önemli ölçüde etkilediğini de gösterebildik. Protein eksik olduğunda nöronlar oluşamayabilir, bu da PHF3 veya SPOC'nin yokluğu ile otizm ve glioblastoma gelişimi arasında bir korelasyon olduğunu düşündürür.' yorumunda bulunmuştur.

Kapsamlı çalışma

Çalışma hücre hatlarında farklı açılardan gerçekleştirilmiştir. Slade şöyle açıklıyor: ‘PHF3 veya SPOC'nin POL II ile biyokimyasal ilişkisini ve bunun hücresel düzeydeki etkileşimini, yani proteinin hücresel işlevi nasıl etkilediğini inceledik. Son olarak, farklılaşma düzeyine yani hücresel farklılaşmayı nasıl etkilediğine de baktık. Bu bize PHF3'ün nöronal hücre gelişiminde oynadığı rol hakkında çok ayrıntılı bir fikir verir.'

İnsanlar için uygulanabilir sonuçlar elde etmek için ekip, bir sonraki adımda bulgularını bir hayvan modelinde test etmek istemektedir.

Medikaynak Referanslar

'Glioblastoma and autism: possible mechanism for neuronal malformation discovered' 5 Nov 2021 by Medical University of Vienna.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler