Yandex Metrica

Gliomda PD-L1 Pozitifliği

03 Ağustos 2017

Glioma oldukça agresif seyreden bir beyin kanseri türü olarak bilinmektedir. Şimdiye kadar yapılmış olan birçok çalışma, programlanmış ölüm-ligand 1'in (PD-L1) gliomlarda anormal olarak eksprese edildiğini göstermiştir. Bununla birlikte, glioma hastalarında PD-L1 ekspresyonunun prognostik önemi henüz çözülmemiş haldedir. Yapılan bir meta analizde, gliomalı hastalarda yüksek PD-L1'in prognostik rolünü belirlemek amaçlandı. Bu hastalarda PD-L1 ekspresyonunu ve genel sağkalımı (OS) değerlendiren çalışmaları tanımlamak için elektronik veri tabanları tarandı. 1052 hastanın dahil edilmiş olduğu toplam 6 çalışma analize dahil edildi.

Toplanan sonuçlar, glioma hastalarında yüksek PD-L1 ekspresyonunun kötü OS ile ilişkili olduğunu gösterdi (HR = 1.30,% 95 GA: 1.02-1.65, P = 0.032). Alt grup analizi, glioblastomadaki (GBM) yüksek PD-L1 ekspresyonunun da kötü OS ile ilişkili olduğunu gösterdi (HR = 1.40,% 95 GA: 1.03-1.90, P = 0.030). Tersine, indeks alt-grup analizinde PD-L1 proteini de (HR = 1.43,% 95 GA: 0.97-2.10, P = 0.068) geni de (HR = 1.20,% 95 GA: 0.83-1.74, P = 0.322) ekspresyonu OS ile anlamlı derecede ilişkili bulunmadı. Elde edilen sonuca göre PD-L1, glioma veya glioblastomalı hastalardaki hastalık progresyonunu öngören umut verici bir biyobelirteç olabilir. Bununla birlikte, sınırlı örneklem büyüklüğü nedeniyle, bu sonucu doğrulamak için daha büyük popülasyonlu çalışmalar yapılmalıdır.

Referanslar :

Xue S, et al. The prognostic significance of PD-L1 expression in patients with glioma: A meta-analysis. Sci Rep. 2017 Jun 26;7(1):4231. doi: 10.1038/s41598-017-04023-x.

Literatür talep et Sonra Oku

BENZER MAKALELER

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image