Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Görme korteksi görme engelli insanlarda hareketi kontrol etmek için yeniden düzenlenebilir. Beynin gözlerden bilgi alan bölümü olan görme korteksinin görme engelli insanlarda sese veya dokunmaya tepki verdiği bilinmektedir. Araştırmacılar şimdi harekete tepki verecek biçimde kullanılabileceğini göstermiştir.

Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknoloji Enstitüsü'nden Tsuyoshi Ikegami, ‘Görme kaybından sonra görme korteksi primer amacını kaybeder. Beyin kaynağı israfı… beynimizin temel bir özelliği görme korteksinin farklı amaçlar için yeniden düzenlenmesine izin vermesi’ demiştir.

Ikegami ve meslektaşları bu yeniden yapılanmanın motor kontrol için de geçerli olup olmadığını ortaya çıkarmak için yola çıktı. Bu işlev normalde beynin ön lobundaki motor korteks tarafından düzenlenmektedir.

Ekip yaş ortalaması 27 ve yarısı görme engelli olan 24 kişi üzerinde çalıştı. Beynin görme korteksinin bulunduğu kısmına transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) uygulanırken tüm katılımcıların gözleri bağlandı. TMS, beyne bir elektrik akımı göndermek ve beynin aktivitesini değiştirmek için değişen manyetik alanları kullanan invaziv olmayan bir stimülasyon şeklidir.

Katılımcılardan TMS uygulanırken ayaklarını aşağı yukarı hareket ettirmeleri istendi. TMS uygulanmasının görme engelli katılımcıların hareketlerini hafifçe bozduğu saptandı. Görme engeli olmayanlarda değişiklik olmadı. Bu bulgu görme engelli insanlarda görme korteksin yeniden düzenlendiğini ve beynin bu bölümünün artık ayak hareketlerine dahil olduğunu gösteriyor.

Ikegami ‘Verilerimiz yalnızca görme korteksinin motor kontrole dahil olabileceğini gösteriyor. Daha ayrıntılı bir bilgi vermiyor’ demiştir.

Ancak Oxford Üniversitesi'ndeki Holly Bridge şüpheci yaklaşıyor ‘Görme engelli insanlarda kısmen görme korteksi tarafından ele geçirilmiş olabilecek ritim kontrol sistemlerinin kesintiye uğraması hareket bozukluğuna neden olmuş olabilir. Önceki araştırmalar, görme engelli insanlarda görme korteksinin dil ve işitme ile aktive olacak şekilde yeniden düzenlenebileceğini öne sürüyor, Her ikisi de ritim ve zamanlama bilgisi gerektiriyor. Bu durumda görme korteksindeki zamanlama bilgisinin bozulması bu sonuca yol açmış olabilir’ demiştir.

Ikegami sonuçların arkasındaki mekanizmanın belirsiz olması nedeniyle bu yorumun doğru olabileceğini kabul ediyor. Görme korteksi görme engelli insanların motor aktivitesine katılıyorsa bunun hareket üretmekle ilgisi olmadığını söylüyor. ‘Görme korteksinin motor komut üretimine katkıda bulunmadığına inanıyorum çünkü bu doğru olsaydı bizim hemen kasın durduğunu veya transkraniyal uyarıdan etkilendiğini gözlememiz gerekirdi. Bu araştırmanın bir gün görme engellilere yardım edip edemeyeceği belli değil. Ancak bunun gibi çalışmalar sporcuların görsel ipuçlarına daha az güvenerek el ve ayak hareketlerinde nasıl bu kadar yetenekli hale geldiklerine ışık tutmaya yardımcı olabilir’ demiştir.

Medikaynak Referanslar

People who are blind may use the brain’s visual cortex for movement, New Scientist, March 2022
 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler