Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bilim insanları özelleştirilmiş immün hücrelerin saydam korneada yer almadığını, merkezi korneanın immün hücreler içermediğini düşünüyordu. Gözün şeffaf korneasının canlı hücre görüntülemesi şaşırtıcı bir görüntü ortaya çıkarmıştır: dokuyu çerçeveleyen, patojenlere saldırmaya hazır özel immün hücreler.

24 Mayıs'ta yayınlanan çalışma araştırmacıların gözü etkileyen hastalıkları daha iyi anlamalarına ve gözün yüzeyi üzerindeki enfeksiyonları hedefleyen terapilerin geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Kornea enfeksiyona ıslak bir tepkiye sahiptir, kısmen agresif immün hücreler dokunun berrak tabakasına hasar verebilir ve görüşü engelleyebilir. Bu nedenle, dendritik hücreler ve makrofaj dahil, bir enfeksiyona hızlı, fakat kaba yanıtını yönlendiren immün hücreler çoğunlukla korneanın dış kısımlarında bulunmakta ve sadece ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkmaktadırlar.

Vücuttaki neredeyse her dokuda, daha önce etkileşimde bulundukları patojenlere hızla saldıran, T hücreler olarak bilinen uzun ömürlü immün hücreler bulunur, bu hücreler "immün hafıza olarak adlandırılmaktadır. Bu hücrelerin korneada yaşayıp yaşamadıkları bilinmiyordu.

Canlı dokuları incelemek için güçlü bir çoklufoton mikroskobu kullanarak, araştırmacılar gözlerinde herpes simpleks virüs enfeksiyonu olan farelerin korneaları incelemişlerdir. İmmün hafızanın öncülleri olan sitotoksik T hücreler ile T-helper hücrelerinin kornea tarafından infiltre edildiği ve enfeksiyon sonrası bir aya dek var oldukları görülmüştür. Daha detaylı incelendiğinde, sitotoksik T hücreleri korneada yerleşmiş uzun ömürlü hücrelere dönüşmüştür.

Daha sonra araştırmacılar altı sağlıklı yetişkinin kornealarını gözlemlemek için canlı hücre görüntülemesi kullanmışlardır. Farelerde koruyucu T hücrelerine şekil, boyut ve hız olarak benzer hücreler bulunmuştur.

Araştırmacılara göre bu bulgular, otoimmün hastalıklara ve korneal transplant rejeksiyona sahip kişilerde kronik göz kuruluğu, progresif korneal kayıp gibi hastalıkların daha iyi anlaşılmasını sağlayabilecek.

Medikaynak Referanslar

https://doi.org/10.1038/d41586-022-01578-2

Nature, S. et al. (2022) A surprise in the eye: long-lived T cells patrol the cornea, Nature.com. Available at: https://www.nature.com/articles/d41586-022-01578-2 (Accessed: 14 July 2022).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler