Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Smidt Kalp Enstitüsü kardiyologu ve kıdemli yazar David Ouyang, 'Bu iki kalp hastalığının uzman kardiyologlar tarafından bile doğru tanımlaması zordur ve bu nedenle hastalara tanı konması yıllarca sürebilir. yapay zeka algoritmamız hastalık paternini kolayca saptayabiliyor' demiştir.Yeni bulgular JAMA Cardiology dergisinde yayınlanmıştır.

İki aşamalı bu özgün algoritma, Cedars-Sinai ve Stanford Healthcare ekokardiyografi laboratuvarlarından alınan 34.000'den fazla kardiyak ultrason videosunda kullanılmıştır. Algoritma, bu klinik görüntülere uygulandığında kalp duvarlarının kalınlığı ve kalp odacıklarının boyutuyla ilgili belirli özellikleri belirleyerek kalp hastalığı şüphesi olanları saptamıştır. Ouyang, 'Algoritma, yüksek riskli hastaları bir klinik uzmanın iyi eğitimli gözünden daha doğru bir şekilde belirlemiştir. Bunun nedeni algoritmanın ultrason videolarında daha iyi huylu koşullara benzeyen ve birbirine çok benzeyen kalp rahatsızlıklarını ayırt eden ince ipuçlarını toplamasıdır' demiştir.

Kardiyologlar kapsamlı testler olmadan benzer görünen hastalıkları ve bazen normal yaşlanmanın bir parçası olarak düşünülebilecek kalp şekli ve boyutundaki değişiklikleri ayırt etmekte zorlanmaktadır. Bu algoritma, yalnızca anormal olanı normalden değil, aynı zamanda altta yatan potansiyel olarak yaşamı tehdit eden kardiyak durumların mevcut olabileceğini de doğru bir şekilde ayırt eder; hastalık klinik sağlığı etkileyebilecek noktaya gelmeden çok önce saptanabilir hale gelmektedir. Erken tanı, hastaların etkili tedavilere daha erken başlamasını, olumsuz klinik sonlanımların önlemesini ve yaşam kalitelerinin korunmasını sağlamaktadır.

Genellikle 'sert kalp sendromu' olarak adlandırılan kardiyak amiloidoz, kalp dokusunda anormal bir protein (amiloid) birikiminin neden olduğu bir hastalıktır. Amiloid biriktikçe kalp kasının ve kalbin düzgün çalışmasını zorlaştırmaktadır. Kardiyak amiloidoz hastalarda erken dönemde semptoma ya da düzenli semptoma yol açmayabilir. Ouyang, birçok hastanın sağlık hizmetine erişimi yetersiz olan topluluklara ait olduğunu ve çalışma sonuçlarının sağlıkta eşitliğin iyileştirilmesi açısından önemli olduğunu söylemiştir.

Hipertrofik kardiyomiyopati, kalp kasının kalınlaşmasına ve sertleşmesine neden olan bir hastalıktır. Kalbin daha az gevşeyip daha az kanla dolmasına yol açabilir. Bu kalp kapakçıklarında hasara, akciğerlerde sıvı birikmesine ve anormal kalp ritimlerine neden olmaktadır. Farklı patolojiler olmasına rağmen, kardiyak amiloidoz ve hipertrofik kardiyomiyopati ekokardiyogramda sıklıkla birbirine çok benzer görünür. Daha da önemlisi, hastalığın çok erken evrelerinde bu patolojilerin her biri yaşlanmayla birlikte boyutu ve şekli giderek değişen sağlam bir kalbin görünümünü de taklit edebilmektedir.

Ouyang, 'Bu YZ teknolojisinin en önemli yönlerinden biri yalnızca anormali normalden ayırt etme yeteneği değil, aynı zamanda bu patolojileri birbirinden ayırt etme yeteneğidir, çünkü her kalp hastalığının tedavisi farklıdır' demiştir ve Ouyang bu teknolojinin çok erken evrede tanı konulması için kullanılabileceğini umduğunu ve klinisyenlerin kalp yetmezliği ve ani ölüm gibi olası en kötü sonlanımların önlemesinde etkili olabilecek tedavilerden en fazla yararlanılması için erken tanının önemini bildiğini söylemiştir.

Araştırmacılar YZ tarafından kardiyak amiloidoz veya hipertrofik kardiyomiyopati şüphesi saptanan hastalar için yakında klinik çalışmalar başlatmayı planlamaktadır. Çalışma yazarlarından Susan Cheng, 'Kardiyolojide yapay zekanın kullanımı nispeten kısa bir süre içinde hızlı ve çarpıcı bir şekilde gelişti. Araştırma ve klinik bakımı kapsayan bu adımların hastalarımızın yaşamlarında çok önemli etkisi olabilir' demiştir.

Medikaynak Referanslar

New artificial intelligence tool detects often overlooked heart diseases, ScienceDaily, Feb 2022

 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler