Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

230 milyonu aşan vaka ve 4 milyonu aşan ölüm sayısı ile COVID-19 küresel toplumu çok fazla etkilemektedir. Dünya mevcut pandeminin üstesinden gelmeye devam ederken, acil klinik yanıtlara duyulan ihtiyaç her şeyden önemli olmaya devam ediyor.

Son zamanlarda, birkaç tek merkezli çalışma, influenza aşısının şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2'ye (SARS-CoV-2) karşı koruyucu bir etkisi olduğunu öne sürmüştür. İnfluenza kaynaklı antikorlar ile SARS-CoV-2 koruması arasında çapraz reaktivite gösterilmemesine rağmen, son literatürde influenza aşısının potansiyel koruyucu etkisine ilişkin teorik birkaç mekanizma önerilmiştir. İlk hipotez, grip aşısında bulunan ve SARS-CoV-2 varyantlarına karşı bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğu gösterilen bir yağ skulen emülsiyonu olan MF59 varlığına odaklanıyor. Alternatif olarak, influenza aşısının potansiyel koruyucu etkisi, orta ve şiddetli SARS-CoV-2 vakalarında önemli düzeyde azalan doğal öldürücü (NK) hücrelerin aktivasyonunu uyarma yeteneği ile açıklanabilir. Önerilen başka bir mekanizma hem korona virüslerin hem de influenza virüslerinin anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE-2) ve tetraspanin antikorları ile etkileşime girmesidir; ACE-2 ve tetraspanin antikorları hem korona virüsü hem de influenza A virüsü enfeksiyonlarını önleyebilir. Bazı çalışmalar, grip aşısının plak stabilizasyonunu uyarmak için immün ve inflamatuvar sistemlerle etkileşime girerek kardiyovasküler olay riskinde azalmaya yol açabileceğini bildirmiştir. Ayrıca yakın zamanda influenza aşısının neden olduğu antikorların bradikinin 2 reseptörü ile etkileşime girerek nitrik oksit artışına bağlı ikincil bir antiinflamatuvar etkiye yol açabileceği de bildirilmiştir.

Bu çalışma, 56 sağlık kuruluşundan elde edilen 73 milyon Elektronik Tıbbi Kayıt (EMR) kullanılarak, SARS CoV-2 pozitif hastalarda kritik olumsuz sonuçları azaltmakta influenza aşısının olası yararını değerlendirmektedir.

73.346.583 hastanın kayıtları geriye dönük olarak taranmıştır. SARS-CoV-2 pozitif tanısından 2 hafta-6 ay öncesinde influenza aşısı olmuş 37.377 hastadan oluşan iki kohort Ortak Prosedür Terminolojisi (CPT) ve mantıksal gözlem tanımlayıcı adlar ve kodlar (LOINC) kullanılarak oluşturulmuştur.

Gruplar pozitif SARS-CoV-2 tanısından 30, 60, 90 ve 120 gün sonra gelişen olumsuz sonlanımlar açısından karşılaştırılmıştır. Sonlanımlar yaş, ırk, etnik köken, cinsiyet, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), obezite, kalp hastalığı ve sigara içme gibi yaşam tarzı alışkanlıkları içeren eğilim puanı eşleştirmesiyle değerlendirilmiştir.

Grip aşısı olan SARS-CoV-2 pozitif hastalarda tüm zaman noktalarında sepsis (p<0.01) ve inmede (p<0.02) azalma saptanmıştır. 30, 90 ve 120. günlerde grip aşısı olan SARS-CoV-2 pozitif hastalarda yoğun bakıma yatış oranı daha düşük bulunmuştur (p<0.03).

Grip aşısı olan hastalarda pozitif SARS-CoV-2 tanısından 60-120 gün sonra daha az derin ven trombozu (DVT) ortaya çıkmıştır (p<0.02). Grip aşısı olan hastalarda 90–120 günde acil servise başvuru oranı daha düşük olmuştur (p<0.01).

Ek olarak grip aşısı olmuş hastalarda SARS-CoV-2-pozitif tanısından sonraki 90 gün içinde anoreksi ve 120 gün içinde artralji daha az ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak bu analiz, SARS-CoV-2 pozitif hastalarda, grip aşısının tanıdan sonraki 30, 60, 90 ve 120 gün içindeki olumsuz sonlanımlara karşı potansiyel koruyucu etkisini özetlemektedir. Grip aşısının inme, DVT, acil servise başvurma ve yoğun bakım ihtiyacı riskini azaltmasına ilişkin önemli bulgular, SARS-CoV-2 aşısına erişimi olmayan popülasyonlarda yararlı olabilecek potansiyel bir koruyucu etki önermektedir. Bu nedenle, prospektif çalışmalarla araştırılmaya değer bir konudur.

Bu çalışma, özellikle pandemiler gibi sağlık krizleri sırasında acil klinik verilere duyulan ihtiyaç için potansiyel bir çözüm olarak birleşik EMR ağlarının yararını da vurgulamaktadır. Retrospektif tek merkezli çalışmalar, EMR ağlarının sağlayamadığı ayrıntılı hasta öyküsü sağlama üstünlüğüne sahiptir. Kliniklere rehberlik etmek için 56 sağlık kuruluşundan 73 milyon hastanın tablolarını dakikalar içinde gerçek zamanlı olarak tarayabilmek çok değerlidir.

Medikaynak Referanslar

Examining the potential benefits of the influenza vaccine against SARS-CoV-2: A retrospective cohort analysis of 74,754 patients, PLoS ONE 16(8): e0255541. https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0255541

 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler